Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Lidia, Ernest, Jan

Uzupełnienie informacji do zaproszenia ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowego "Ekonomia społeczna elementem rozwoju regionalnego".

   Proponujemy, aby pierwszego dnia po obiedzie odbyła się część teoretyczna szkolenia. Drugiego i trzeciego dnia chcielibyśmy poznać minimum 3 podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność minimum 2 lata.

   Z naszej strony proponujemy pierwszego dnia przyjazd i obiad od godz. 13:00 - 14:00. Zajęcia teoretyczne od godz. 14:00 - 19:30 z 30 minutową przerwą kawową i kolację o 19:30.

   Drugi dzień i trzeci dobre praktyki z zakresu ekonomii społecznej.

   Trzeciego dnia proponujemy śniadanie w godzinach od 7:00 do 8:00 ; 8:00 - 13:00 zajęcia z 30 min. przerwą kawową, godz. 13:30 obiad, kawa i powrót do domu.

    Dobre praktyki winny być prezentowane przez przedstawicieli odwiedzanych podmiotów.

    Dojazd w poszczególne miejsca leży po stronie zamawiającego czyli LGD.

    Oferent sporządza ofertę na własnych dokumentach.

   Zamawiający nie posiada wartości szacunkowej oferty, gdyż dopiero zamierza ująć ją w planie.

   Kryteria oceny procentowo przedstawiają się następująco:

- atrakcyjność i wartość merytoryczna programu - 50%;

- cena 40%;

- doświadczenie wykładowcy - 10 %.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-01-13
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.