Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Lidia, Ernest, Jan

Zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia w zakresie "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia wielu funduszy".

    Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" pl. Zamkowy 1, 89- 500 Tuchola zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia w zakresie "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia wielu funduszy".
Szkolenie ma na celu przygotowanie LGD do opracowania lokalnej strategii rozwoju zgodnie z uniwersalnymi zasadami zarządzania rozwojem obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem możliwości korzystania z wielu funduszy. Szkolenie powinno uwzględniać specyfikę oraz dokumenty programowe na okres 2014 - 2020 przygotowywane w województwie kujawsko - pomorskim.
  • Niezbędne kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz doświadczenie i kwalifikacje adekwatne do zakresu merytorycznego operacji; doświadczenie min. 3 lata.
  • Liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 25 osób (rekrutacja po stronie zamawiającego).
  • Liczba dni szkolenia: 2 dni; 13 godzin lekcyjnych.
  • Termin realizacji: 9 - 10 maja 2014 r.
  • Miejsce szkolenia: Chmielno (województwo pomorskie).
  • Zapewniamy nocleg oraz wyżywienie dla szkoleniowca.
  • Wykładowca zapewnia materiały szkoleniowe.
  • Oferta powinna zawierać: program szczegółowy szkolenia oraz doświadczenie szkoleniowca adekwatne do zakresu merytorycznego operacji ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie PROW 2007- 2013 oraz współpracy z lokalnymi grupami działania. W ofercie należy podać ceny brutto: za godzinę szkolenia, za przygotowania i wydruku materiałów szkoleniowych oraz za dojazd szkoleniowca na szkolenie.
  • Kryteria wyboru ofert: doświadczenie; cena; szczegółowy program.
  • Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD pod nr tel. 52 33 61213.
Oferty cenowe na przeprowadzenie szkolenia w zakresie "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia wielu funduszy" oraz  należy składać do dnia 17.01.2014 r. do godziny: 13:00 na adres e - mail: lsr@borytucholskie.pl.  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-01-09
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.