Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Lidia, Ernest, Jan

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowego "Ekonomia społeczna elementem rozwoju regionalnego".

    Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie", pl. Zamkowy 1, 89- 500 Tuchola zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowego "Ekonomia społeczna elementem rozwoju regionalnego".
Szkolenie ma na celu aktywizację lokalnych społeczności w zakresie rozwoju regionalnego realizowanego poprzez ekonomię społeczną.

 • Liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 30 osób (rekrutacja po stronie zamawiającego).
 • Liczba dni szkolenia: 3 dni (dzień I - 5 godz., dzień II - 8 godz., dzień III - 5 godz.).
 • Transport zapewnia Zamawiający.
 • Termin realizacji: 12 - 14 czerwca 2014r. (czwartek, piątek, sobota).
 • Charakter szkolenia: szkolenie teoretyczne + wizyta studyjna.
 • Miejsce szkolenia: Oferent proponuje miejsce realizacji szkolenia na terenie Polski. Wybór miejsca szkolenia powinien umożliwiać poznanie dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej (spółdzielnia socjalna, wioski tematyczne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, zakłady aktywizacji zawodowej).
 • Oferent zapewnia wykładowcę. Niezbędne kwalifikacje wykładowcy: wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz doświadczenie i kwalifikacje adekwatne do zakresu merytorycznego operacji; doświadczenie min. 3 lata.
 • Oferent zapewnia nocleg i wyżywienie dla uczestników szkolenia oraz wykładowcy:
 • noclegi w pokojach dwuosobowych (2-3 osobowych) z łazienkami - 2 noclegi x 31 osób;
 • śniadania - 2 dni x 31 osób;
 • obiady - (2 dania) - 3 dni x 31 osób;
 • przerwy kawowe z ciastem - 5 x 31 osób;
 • kolacje - 2 dni x 31 osób;
 • Oferta powinna zawierać: szczegółowy program szkolenia, informacje dotyczące doświadczenia szkoleniowca adekwatne do zakresu merytorycznego operacji. W ofercie należy podać cenę brutto za realizację całej usługi.
 • Kryteria wyboru ofert: doświadczenie wykładowcy, cena, atrakcyjność i wartość merytoryczna szczegółowego programu.
 • Forma płatności: przelew po realizacji usługi.
 • Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD pod nr tel. 52 33 61213.

Oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowego "Ekonomia społeczna elementem rozwoju regionalnego" należy składać do dnia 17.01.2014r. do godziny: 13:00 na adres e - mail: lsr@borytucholskie.pl.  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-01-09
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.