Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Gabriel, Marek, Gabor

Ogłoszenie.

   Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/5 etatu w Lokalnej Grupie Działania „Bory Tucholskie” w Tucholi.

A.    Wymagania konieczne wobec kandydatów:
1.    Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne i 5 lat stażu w księgowości.
2.    Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
3.    Znajomość przepisów finansowych.
4.    Znajomość obsługi programów komputerowych potrzebnych na stanowisku pracy.
B.    Wymagania pożądane wobec kandydatów:
1.    Doświadczenie w rozliczaniu projektów.
C.    Obowiązki na stanowisku pracy:
1.    Prowadzenie dokumentacji księgowej.
2.    Prowadzenie dokumentacji płacowej.
3.    Sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów.
4.    Przygotowywanie informacji finansowych na potrzeby LGD
D.    Wymaganie dokumenty:
1.    CV
2.    List motywacyjny
3.    Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002r. NR 101, poz. 9260).
E.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego na adres:

Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
ul. Murowa 8
89- 500 Tuchola


lub w biurze pod w/w adresem od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Dokumenty należy złożyć do dnia 28 stycznia 2013r. do godziny 10:00.
Decyduje data wpływu dokumentów do biura LGD. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której może zostać przeprowadzony test ze znajomości problematyki związanej z księgowością w Lokalnej Grupie Działania „Bory Tucholskie”.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2013-01-21
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.