Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

Ewaluacja .

   Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju oraz  funkcjonowania LGD jako podmiotu wdrażającego LSR.

Dane techniczne: 
•    format A4;
•    min 30 stron;
•    oprawa- bindowanie;
•    2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna (w formacie *pdf oraz *doc).
Zakres:

   Usługa polegać będzie na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego z postępów rzeczowych i finansowych realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Bory Tucholskie”. Opracowanie będzie zawierać informację o stanie zaawansowania (rzeczowego i finansowego) poszczególnych przedsięwzięć oraz prezentować poziom osiągniętych wskaźników, a także w szczególności: ocenę stanu organizacyjnego oraz potencjału LGD jako podmiotu wdrażającego LSR, wnioski dotyczące modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSR oraz rekomendacje dotyczące aktualizacji i ewentualnych zmian w LSR.   

Termin: do 21.01.2013 r.

Wymagania dotyczące wykonawcy:

Doświadczenie w przeprowadzaniu badań ewaluacyjnych, w szczególności preferowane badania ewaluacyjne LSR.

Oferta:

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, informacje dotyczące doświadczenia Oferenta (dane Zleceniodawcy, zakres ewaluacji), opis proponowanych metod badawczych.
Oferty należy przesyłać do biura LGD „Bory Tucholskie” do dnia 28.12.2012r.(lgd@borytucholskie.pl).„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”           
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2012-12-21
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

2013-03-03 14:02:14
Nick: Marcin
IP: 85.222.*.*
Czy dokonaliście Państwo wyboru podmiotu realizującego badanie ewaluacyjne LSR? Proszę o zamieszczenie informacji na stronie
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.