Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor

Publikacja dotycząca „Małych projektów”.

   LGD Bory Tucholskie zaprasza do złożenia ofert na przygotowanie i druk 1000 egz. publikacji informującej o obszarze LGD i LSR, dotyczącej  „Małych projektów" realizowanych w ramach LSR  „Borowiacka grapa". Termin składania ofert: 28.12.2012 r.

1.    Przedmiot zamówienia: publikacja informująca o obszarze LGD i LSR, dotycząca „Małych projektów" realizowanych w ramach LSR „Borowiacka grapa". Zakres publikacji: prezentacja dobrych praktyk dotyczących małych projektów realizowanych na terenie LGD „Bory Tucholskie” w ramach LSR; podstawowe informacje dotyczące zasad przyznawania środków oraz celów i przedsięwzięć określonych w LSR.

2.    Parametry techniczne:

    40 stron;
    pełen kolor;
    format B5;
    oprawa miękka;
    nakład 1000 egz.

3.    Wykonawca zapewni właściwe ologowanie publikacji, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW 2007-2013.

4.    Publikacja opracowana będzie na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Materiały do wstępnych projektów załączonych do oferty Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. Wykonawca przekaże zamawiającemu prawa autorskie do opracowanej publikacji; publikacja dostarczona będzie w formacie w formacie *pdf oraz *cdr (w wersji gotowej do druku).

5.    Termin realizacji zamówienia i dostarczenia publikacji do biura LGD „Bory Tucholskie”: 21.01.2013 r.

6.    Oferta powinna zawierać:
- cenę netto i brutto w PLN,
- wstępny projekt graficzny okładki i loyaut’u stron.
7.   Ofertę należy dostarczyć do biura LGD „Bory Tucholskie” (Tuchola, ul. Murowa 8) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres lgd@borytucholskie.pl do dnia 28.12.2012 r.

8.    Oferta ocenia będzie wg następujących kryteriów: cena – 60%, wstępny projekt graficzny – 40%.

   Kontakt: Biuro LGD „Bory Tucholskie”, tel. 52 3361213.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2012-12-21
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.