Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ LGD „BORY TUCHOLSKIE”.

   Dnia 08 listopada 2012 r. odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

   W wyznaczonym terminie złożonych zostało 6 wniosków na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz 2 wnioski na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 7. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR) - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 8. Głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD (poprzez wypełnienie kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów) - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 10. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 11. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 12. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR) - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 13. Głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD (poprzez wypełnienie kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów) - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 15. Wolne wnioski i dyskusja.
 16. Zamknięcie posiedzenia.
Procedura odwoławcza: tutaj.
Wzór odwołania: tutaj.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2012-10-31
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.