Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

UWAGA KONKURS!

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „BORY TUCHOLSKIE” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

I.    Termin składania wniosków:
15 października – 29 października 2012 r.
II.    Miejsce składania wniosków:
biuro Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
III.    Tryb składania wniosków:
wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej. 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
IV.    Limit środków dostępnych w roku 2012 w konkursie: 403 915,40 zł.

V.    Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR,
 • wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, które zostały określone w LSR,
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
VI.    Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD: uzyskanie min. 21 pkt. podczas oceny wg lokalnych kryteriów.

   Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” w Tucholi, ul. Murowa 8. Pytania należy kierować na adres e-mail: lsr@borytucholskie.pl  lub telefonicznie: 52 336 12 13.

DOKUMENTY:
 1. Wniosek;
 2. Instrukcja do wniosku;
 3. Formularz EPO;
 4. Instrukcja EPO;
 5. Kryteria wyboru;
 6. Oś›wiadczenie;
 7. Oś›wiadczenie de minimis;
 8. Wykaz dokumentów;
 9. Wzory dokumentów;
 10. Wzór gwarancji.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Dodane przez:
2012-09-24
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.