Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Lidia, Ernest, Jan

Nowy dokument strategiczny LGD

   Na zlecenie Grupy Firma PWR z Torunia wykonała opracowanie "Zintegrowana sieć szlaków turystycznych na terenie Lokalnej Grupy Działania BORY TUCHOLSKIE".
  
   Dokument zawiera:
  • inwentaryzację istniejących szlaków turystycznych;
  • inwentaryzację istniejącego oznakowania szlaków turystycznych;
  • koncepcję zintegrowanej sieci szlaków turystycznych;
  • koncepcję lokalizacji punktów węzłowych, postojowych i widokowych (GPS);
  • mapy szlaków turystycznych;
  • dokumentację techniczną i kosztorysy.
   Firma PWR wykonała również koncepcję standaryzacji oznakowania szlaków i atrakcji turystycznych na terenie Borów Tucholskiech oraz projekt sieci ścieżek rowerowych wzdłóż najbardziej ruchliwych dróg Borów Tucholskich.

   Opracowane dokumenty można pobrać ze strony www.lgd.borytucholskie.pl w dziale DOKUMENTY.
   Opracowanie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa w ramach Pilotażowego Programu LEADER+.
Projektowana zintegrowana sieć szlaków turystycznych.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-01-09
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.