Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

Konkurs fotograficzny "Bory i Borowiacy" - zapraszamy do udziału!

Organizatorami VI Konkursu Fotograficznego "Bory i Borowiacy" są: Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej "Knieja" oraz Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach.
 1. Celem konkursu jest zatrzymanie w obiektywie różnych spojrzeń na Bory Tucholskie i mieszkających w tym regionie Borowiaków. Tytuł konkursu cechuje się dużą dowolnością prac.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie cztery prace. Technika wykonania fotografii jest dowolna (włącznie z wydrukami komputerowymi). Najmniejszy dopuszczalny format to 15 x 21cm, a największy 30 x 45 cm.
 5. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 6. Organizatorzy otrzymane prace przeznaczą na cele Towarzystwa Miłośników Ziemi Śliwickiej "Knieja", jednocześnie zastrzegając sobie prawo do rozpowszechniania, utrwalania i powielania prac oraz na prezentację wystawy.
 7. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać na odwrocie, podając: godło autora oraz tytuł pracy.
 8. Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną godłem autora, zawierającą następujące dane: godło, imię i nazwisko, adres kontaktowy, numer telefonu, ewentualnie adres e-mailowy, spis wszystkich nadesłanych prac wraz z podaniem czasu i miejsca ich wykonania. W kopercie musi znajdować się także czytelnie podpisane oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że jestem autorem wszystkich złożonych przeze mnie zdjęć. Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu "Bory i Borowiacy"
 9. Prace w kopercie z dopiskiem "Bory i Borowiacy" należy nadesłać w terminie do 10sierpnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gminny Ośrodek Kultury 89-530 Śliwice ul. Dworcowa 37 lub dostarczyć je osobiście pod wskazany adres.
 10. Organizatorzy powołują Jury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 sierpnia 2012 r.
 11. Jury ogłosi wyniki konkursu na Koncercie Kamila Bednarka  w Śliwicach 17 sierpnia 2012 r., gdzie również zostaną wręczone nagrody oraz zostanie otwarta wystawa pokonkursowa.
 12. Patronat nad konkursem objął "Tygodnik Tucholski".
 13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Jury drogą telefoniczną lub pocztową.
 14. W konkursie nie może brać udziału Komitet Organizacyjny.
 15. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 16. Prace, które nie spełnią wymogów zawartych w regulaminie zostaną odrzucone.
Komitet Organizacyjny.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2012-07-05
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.