Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Relacja po szkoleniu z produktu lokalnego

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele sześciu wiosek tematycznych z terenu Borów Tucholskich, w tym wioski górniczej z Piły, chlebowej z Janiej Góry, kwiatowej z Żalna, jabłkowej z Jabłonki, wioski leśnego życia z Mukrza oraz tworzącej się wioski borowiackiej z Nowych Sumin. Było to kolejne szkolenie w ramach tworzonego klastra turystycznego w Borach Tucholskich, który skupić ma w przyszłości przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora publicznego i prywatnego. W ramach zajęć uczestnicy wypracowywali wspólne oferty na weekendowy pobyt w Borach Tucholskich. Budujące jest to, że wykształciła się już silna grupa świadomych tego co chcą w przyszłości robić w swoich wioskach osób. Część z nich już organizuje wizyty studyjne, w ramach których robią przeróżne warsztaty dla dzieci i młodzieży a także questy i gry terenowe, także dla dorosłych. Budowanie konkretnej oferty turystycznej z rozpisaniem wszystkich kosztów miało na celu pomóc oszacować realne koszty, które ponieść muszą organizatorzy. Warsztaty zorganizowało Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” z Torunia, korzystając z gościnności Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Dodane przez: Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn ŚWIATŁO
2012-06-12
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.