Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Olimpia, Anastazja, Bazyli

Informacja o wynikach Walnego Zebrania LGD.

    8 maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Śliwicach odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Lokalnej Grupy Działania ,,Bory Tucholskie”. Siedziba związku stowarzyszeń znajduje się w Tucholi, ale z racji tego, że do LGD należy 9 gmin, już w zeszłym roku zdecydowano, że walne zebrania odbywać się będą kolejno w poszczególnych gminach. Miejsce wybrano nieprzypadkowo: Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach wyremontowany został w ramach konkursu na „Odnowę i rozwój wsi” ogłoszonego przez LGD „Bory Tucholskie” (czyli pieniędzy unijnych pozyskanych przez LGD na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju).

   Po przedstawieniu przez Zarząd sprawozdań merytorycznego i finansowego, uwzględniając pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, Delegaci jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. W związku z upływem kadencji, podczas Walnego Zebrania odbyły się wybory nowych władz LGD – Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Decyzyjnej. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie, o czym jednogłośnie (!) zdecydowali Delegaci.

Skład Zarządu:
 • Magdalena Kurpinowicz – Prezes LGD
 • Teresa Cherek Kanabaj – Wiceprezes LGD
 • Barbara Piasecka – Sekretarz LGD
 • Beata Wiśnioch – Skarbnik LGD
 • Justyna Wilkiewicz – Członek Zarządu LGD
 • Marek Topoliński – Członek Zarządu LGD
 • Krzysztof Bujny – Członek Zarządu LGD
 • Fryderyk Sikorski – Członek Zarządu LGD
 • Andrzej Kowalski – Członek Zarządu LGD
Skład Komisji Rewizyjnej:
 • Waldemar Wencel – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Jadwiga Pik – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Barbara Kasica – Kołomyjska – Członek Komisji Rewizyjnej
   Bardzo ważnym organem LGD jest Rada Decyzyjna, której zadaniem jest wybór operacji (projektów), które mają uzyskać dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD. 3-letnia kadencja Rady zakończyła się, więc konieczne były ponowne wybory. Spośród dotychczasowych 24 członków, 19 osób nadal będzie brać udział  w pracach Rady. Natomiast  w związku ze zmianą Delegatów oraz kilkoma rezygnacjami, w składzie Rady znalazło się 6 nowych osób.

Nowymi członkami zostali:
 • Agnieszka Weyna;
 • Aneta Kornacka;
 • Mariola Falkowska;
 • Łucja Koniarska;
 • Alicja Bobińska;
 • Natalia Cyborowska.
Pozostali członkowie:
 • Andrzej Urbański;
 • Anita Łysek Gracz;
 • Danuta Megger;
 • Ewa Szczypiorska;
 • Izabela Złotowska;
 • Hanna Urban;
 • Janina Kołodziejska;
 • Jolanta Kowalska;
 • Zofia Topolińska;
 • Mariusz Słomiński;
 • Malina Śmieszek;
 • Michał Grabski;
 • Piotr Spica;
 • Danuta Magadzia;
 • Wiktor Metkowski;
 • Genowefa Glaza Nispel;
 • Jadwiga Krajecka;
 • Wojciech Kater;
 • Eugeniusz Szczepiński.
   Nową Przewodniczącą Rady została Malina Śmieszek z Gminy Tuchola.

   Na Walnym Zebraniu Delegatów LGD przyjęto również nowych członków, którymi zostali: Paweł Żadkowski z Lubocienia oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Jabłonka ,,Jabłkowa Kraina”, reprezentowane przez Katarzynę Kwaśniewską.
   Delegaci przyjęli także zmiany w statucie wysłuchali informacji o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju ,,Borowiacka grapa”.
Podczas Walnego Zebrania LGD.
Nowy - stary Zarząd LGD.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2012-05-24
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.