Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

Zaproszenie do składania ofert.

   Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola, lgd@borytucholskie.pl, zwana w dalszej części tekstu Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na przygotowanie do druku i druk wydawnictwa zawierającego materiały z konferencji będącej częścią realizacji projektu „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego”.

   W ramach oferty wykonawca zobowiązuje się do:
 1. Przygotowania projektu graficznego okładki w stylistyce przyjętej w albumie dostępnym na konferencji (album dostępny jest w siedzibie Zamawiającego).
 2. Korekty językowej dostarczonych tekstów (ortografia, gramatyka).
 3. Dokonania składu tekstów i zdjęć.
 4. Przedstawienia Zamawiającemu przygotowanych materiałów do zatwierdzenia.
 5. Przydzielenia wydawnictwu numeru ISBN.
 6. Druku 500 egzemplarzy wydawnictwa (preferowany sposób łączenia stron: klejenie, dopuszczalne jest spięcie broszurowe).
 7. Dostarczenia gotowych materiałów do siedziby Zamawiającego.
   Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia i dostarczenie faktury Zamawiającemu: 29.12.2011 r. W przypadku przekroczenia tego terminu Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów związanych z zamówieniem, niezależnie od przyczyny opóźnienia!

   Zamawiający zobowiązuje się do:
 1. Dostarczenia tekstów i zdjęć do publikacji w terminie do 8.12.2011r. szacunkowa długość tekstu: 32 strony standardowego maszynopisu + 20 zdjęć.
 2. Akceptacji przedstawionego materiału w nieprzekraczalnym terminie 2 dni.
   Termin składania ofert: 08.12.2011 r.

   Sposób składania ofert: pisemnie, drogą mailową na adres lgd@borytucholskie.pl oraz karolo@gmx.de lub bezpośrednio w biurze LGD, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola.

   Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 1. zgodność oferty z zamówieniem,
 2. atrakcyjność oferty – na podstawie załączonego opisu,
 3. doświadczenie wykonawcy w realizacji podobnych zadań – na podstawie listy dotychczasowych usług, cena oferty.
   Dodatkowych informacji udziela pan Karol Gutsze, adres mailowym karolo@gmx.de lub telefon numer 885-297-400.

PROJEKT
„RAZEM ZNACZY LEPIEJ – ROZWÓJ SIECI NGO W BORACH TUCHOLSKICH”.
Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

"CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA"
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2011-11-30
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.