Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Dwa szkolenia dotyczące wdrażania strategii społecznych i budowania koalicji lokalnych!

   W związku z przygotowaniami do kolejnego okresu programowania środków europejskich, w którym istotny komponent stanowić będą działania związane z ekonomią społeczną oraz w związku ze zmianami w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezbędne jest zrewidowanie istniejących strategii celem dostosowania ich do wskazanych założeń.

   Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach, które pomogą w przygotowaniu zmian w strategii z uwzględnieniem komponentu partycypacyjnego: „BUDOWANIE I WDRAŻANIE STRATEGII SPOŁECZNYCH" oraz „RZECZNICTWO I BUDOWANIE KOALICJI LOKALNYCH", które odbędą się równolegle 5-6 LIPCA 2011 r. w Zajeździe Fojutowo (powiat tucholski).

   Każde szkolenie trwa 16 godzin (I dnia od 10.00 do 18.00, II dnia od 9.00 do 15.00), prosimy o zgłaszanie się za pomocą formularza, który należy pobrać ze strony www.tlok.pl a następnie wysłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok"
Plac św. Katarzyny 9
87-100 Toruń

   Szkolenia są BEZPŁATNE, zapewniamy Państwu nocleg, wyżywienie i materiały warsztatowe. Więcej informacji, programy szkoleń i formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie: www.tlok.pl.

   Projekt "Współpraca - od diagnozy do modelu" realizowany jest w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Dodane przez:
2011-06-09
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.