Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ LGD „BORY TUCHOLSKIE”.

   Dnia 27 styczna 2011 r. odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wyznaczonym terminie złożony został 1 wniosek.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności.
 6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy.
 7. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR).
 8. Głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD (poprzez wypełnienie karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2011-01-20
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.