Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

„Działaj lokalnie – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji”.

   Jesteś mieszkańcem małej miejscowości? Działasz w lokalnej organizacji lub stowarzyszeniu? A może dostrzegasz potrzebę powołania takiej organizacji? Zapraszamy wszystkie osoby i lokalne organizacje zainteresowane losami okolicy, w której mieszkają/działają na cykl spotkań i warsztatów dotyczących możliwości pozyskania funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

   Spotkania odbędą się w dniach od  6 do 8 września 2010 r. w godz. 10:00 – 13 00 w Starostwie Powiatowym w Tucholi przy ulicy Pocztowej 7 (sala sesyjna). Pierwszego dnia zaplanowano spotkanie informacyjne, dwa kolejne poświęcone zostaną na praktyczne warsztaty zaznajamiające uczestników z procesem ubiegania się o fundusze unijne (projekt, składanie i pisanie wniosku, w tym równość szans kobiet i mężczyzn). Spotkania poprowadzą pracownicy Regionalnego Ośrodka EFS  w Bydgoszczy.

Zgłoszenia proszę kierować za pomocą poczty lub telefonicznie:
            Ewa Pierucka, Anna Szmyd lub Ewa Chmara                   
            Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy
            e-mail: informacja@pte.bydgoszcz.pl
            tel. (52) 322-67-81
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2010-08-31
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.