Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor

   Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Burchat” wraz z Towarzystwem Rozwoju Gminy Świekatowo realizuje projekt pn. „W kolejarskim ciele zdrowy duch” w ramach konkursu grantowego „Imprezy sieciujące” ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Bory Tucholskie”, w ramach projektu „RAZEM ZNACZY LEPIEJ-rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Główny cel zadania to podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu działania LGD "Bory Tucholskie" i promocja produktu turystycznego „Zapomniane Stacje” na linii kolejowej nr 240.
   Przez pierwszy miesiąc trwania projektu realizatorzy zajęli się przygotowaniem imprezy pt. „Zapomniana Stacja”, która odbędzie się 24.07.2010r. na stacji kolejowej Puszcz-Bagienica. Między innymi odbyły się zebrania komitetu organizacyjnego, uporządkowano teren, wysprzątano wieżę ciśnień oraz dopełniono formalności związanych z jednodniową reaktywacją odcinka linii kolejowej. Ideę promowano na bliźniaczym festynie w Świekatowie.
W trakcie imprezy zorganizowana zostanie wystawa pamiątek oraz fotografii współczesnej i dawnej dotycząca kolei oraz kącik multimedialny pt. „Przeszłość w multimediach” oraz promocja „miodu spod wieży ciśnień”. Organizatorzy przewidują wiele konkursów, spośród których można wymienić między innymi: potyczki stacyjne, bieg tryftą kolejarską „Z górki na górkę” o puchar Zawiadowcy stacji (w 3 kategoriach: dla dzieci, dorosłych i młodzieży), karaoke kolejarskie, quiz dworcowy, a także konkursy dla najmłodszych na PERONIE  9 i ¾. Dzieci zabawiać będzie szczudlarz- kolejarz
     Dla zainteresowanych dodatkową atrakcją będzie możliwość poszerzenia wiedzy historycznej w trakcie pieszej wycieczki po stacji z przewodnikiem. Osoby ubrane w mundur kolejarski otrzymają niespodziankę. Nowością jest zwiedzanie okolicy w aktywny sposób poprzez przejazd drezyną napędzaną siłą mięśni.
     Podczas festynu turyści oraz mieszkańcy będą mogli posmakować specjałów regionalnej kuchni, które zostały przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich – „WARS WITA WAS” 
     W ramach promocji turystycznej regionu oraz samego festynu rozdawane będą w KASIE BILETOWEJ materiały promocyjne (gazetka, foldery, pocztówki okolicznościowe, książki, lizaki itp.).
    Zadanie „W kolejarskim ciele zdrowy duch” ma udowodnić przede wszystkim to, że pomimo wszelkich przeciwności w celu rozpropagowania i ocalenia „Zapomnianych Stacji” na linii 240  organizatorzy i mieszkańcy (przede wszystkim kolejarze i ich potomkowie) są nie do zdarcia. Utwierdzeni w przekonaniu, że trasa ta kiedyś ożyje dążą do osiągnięcia swego celu.

Bieg tryftą kolejarską „Z górki na górkę” o puchar Zawiadowcy stacji:


PROJEKT
„RAZEM ZNACZY LEPIEJ – ROZWÓJ SIECI NGO W BORACH TUCHOLSKICH”.
Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

"CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA".
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2010-07-20
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.