Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor

Odbyło się walne zebranie delegatów LGD "BORY TUCHOLSKIE".

   W dniu 28 kwietnia 2010 r. o godz. 15:30 w Książnicy Tucholskiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”.  Podczas zebrania zostały przyjęte sprawozdania: Komisji Rewizyjnej, merytoryczne oraz finansowe za 2009 rok.    Udzielono też absolutorium Zarządowi LGD Bory Tucholskie. Do grona nowych członków Lokalnej Grupy Działania dołączyły następujące instytucje i organizacje:
  1. Tucholski Ośrodek Kultury z siedzibą w Tucholi  - reprezentowany przez Panią Hannę Krueger.
  2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Lińsku z siedzibą w Lińsku – reprezentowane przez Panią Halinę Marach.
  3. Parafialny Klub Sportowy „UNITAS” Tuchola z siedzibą w Tucholi – reprezentowany przez Panią Ewę Gierszewską.
  4. Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” z siedzibą w Pile – reprezentowane przez Panią Agnieszkę Weyna.
  5. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn z siedzibą w Cekcynie – reprezentowane przez Panią Mariolę Falkowską.
   Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” liczy teraz 78 członków!
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2010-05-07
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.