Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Gabriel, Marek, Gabor

Zgłoś się na wyjazd studyjny na Warmię i Mazury!

   Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” informuje, że w dniach 10-12 czerwca 2010 roku organizuje wyjazd studyjny na Warmię i Mazury w ramach projektu „RAZEM – ZNACZY LEPIEJ. ROZWÓJ SIECI  NGO W BORACH TUCHOLSKICH” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2.

   Celem wyjazdu jest zapoznanie się z wybranymi projektami sieciującymi działalność organizacji pozarządowych na terenie Warmii i Mazur oraz poznanie dobrych wzorców. W jego ramach planowane są miedzy innymi spotkania z Lokalnymi Grupami Działania: „Brama Mazurskiej Krainy”, Związkiem Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA (wioska garncarska) oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

   Oferta wyjazdu skierowana jest do osób biorący aktywny udział w wyżej wymienionym projekcie oraz angażujących się w działalność społeczną nakierowaną na sieciowanie i współpracę organizacji pozarządowych.

Kryteria wyboru uczestników wyjazdu studyjnego:
  1. Osoby z terenu LGD „Bory Tucholskie”, które uczestniczyły w największej ilości działań w ramach projektu „RAZEM – ZNACZY LEPIEJ. ROZWÓJ SIECI  NGO W BORACH TUCHOLSKICH”,
  2. Opis tego, czym zajmuje się dana osoba w ramach członkostwa w stowarzyszeniach, fundacjach itp., szczególnie w zakresie sieciowania i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

   Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21 maja 2010 roku w biurze projektu (biuro LGD„Bory Tucholskie”, ul. Pocztowa 7c, 89-500 Tuchola) lub drogą e-mail na adres: lgd@borytucholskie.pl.


   Kontakt z koordynatorem wyjazdu: 600 642 358.

   Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu ukaże się na stronie internetowej www.ngo.borytucholskie.pl oraz www.lgd.borytucholskie.pl po 26 maja 2010 r.

   Dokładny plan wyjazdu podany zostanie po 31 maja 2010 roku na wyżej wymienionych stronach internetowych.PROJEKT
„RAZEM ZNACZY LEPIEJ – ROZWÓJ SIECI NGO W BORACH TUCHOLSKICH”.
Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

"CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA".
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2010-05-06
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.