Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz

Konkurs grantowy „Imprezy sieciujące” rozstrzygnięty!

    W ramach projektu „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”  Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” już po raz drugi ogłosiła konkurs grantowy „Imprezy sieciujące”. Głównym celem konkursu było zachęcenie organizacji do tworzenia mini-sieci (porozumień) poprzez realizację projektów partnerskich.

   Do LGD wpłynęło 21 wniosków. Zgodnie z założeniami projektu, do realizacji można było wybrać tylko 10 z nich, każdy na kwotę 5250 zł. W dniu 5 maja komisja oceny projektów wybrała 10 najlepszych projektów, które otrzymają dofinansowanie. Poniżej lista wybranych projektów.
 
  Projekty wybrane w roku 2010 do realizacji
  w konkursie grantowym „Imprezy sieciujące”
  w ramach projektu Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”
  „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”:

L.p

Nazwa organizacji LIDER

Nazwa organizacji

PARTNER/PARTNERZY

Tytuł projektu

1

 Bractwo Czarnej Wody

Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „KNIEJA”

„Turystyczna pajęczyna”

2

Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich”

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

„Borowiacka fuzja”

3

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Stobno

„Warto zobaczyć, przeżyć i utrwalić”

4

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich
w Lińsku

Stowarzyszenie „Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Tucholi”

 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Jagodzianki” w Linówku

„Koła w borowiackim stylu”

5

Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne BURCHAT

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo BORY

„Poznaj swój region: Świekatowo, Gostycyn i Lubiewo”

6

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec

 Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne BURCHAT

„Festiwal pieśni i tańca ludowego

w Krzywogońcu”

7

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne BURCHAT

Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo

„W kolejarskim ciele zdrowy duch”

8

Parafialny Klub Sportowy Unitas

Miejski Ludowy Klub Sportowy Tucholanka Tuchola

 

Gminny Klub Sportowy Myśliwiec w Gostycynie

„Przez sport do zdrowia i sprawności – promocja prozdrowotnego stylu życia wśród młodzieży Powiatu Tucholskiego”

9

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno

„Cyrkomania – warsztaty cyrkowe”

10

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych

„Bory Tucholskie”

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo BORY

„Bory Tucholskie z Nordic Walking”

PROJEKT

„RAZEM ZNACZY LEPIEJ – ROZWÓJ SIECI NGO W BORACH TUCHOLSKICH”.
Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

"CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA".
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2010-05-06
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.