Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Gabriel, Marek, Gabor

Wkrótce konkurs na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”!

   Już na początku kwietnia LGD „Bory Tucholskie” ogłosi konkurs na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (wnioski przyjmowane będą w biurze LGD od 16 kwietnia do 14 maja). Limit środków dostępnych w roku 2010 w konkursie:  350.000,00 zł.

   O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy prowadzący lub rozpoczynający działalność (zatrudnienie poniżej 10 osób, obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro). Podmioty te muszą mieć siedzibę i realizować operację na obszarze objętym LSR, czyli na terenie gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lniano, Lubiewo, Osie, Śliwice, Świekatowo, Tuchola (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, czyli niestety Tucholi).
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji (max 50%).  W LGD „Bory Tucholskie” preferowane będą projekty o wartości dofinansowania do 50.000 zł.

   Realizowany projekt musi być zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, w której założono rozwój przedsiębiorczości w następującym zakresie:
  • usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem, (np. wypożyczalnie sprzętu turystycznego, łowiska specjalne, ścianki wspinaczkowe) lub z dziedzictwem kulturowym (np. tworzenie i rozwój ekomuzeów);
  • produkcja i sprzedaż wyrobów rzemieślniczych i rękodzielniczych, związanych z dziedzictwem kulturowym oraz pamiątkarstwem;
  • wytwarzanie, produkcja, sprzedaż oraz promocja produktów lokalnych;
  • rozwój punktów gastronomicznych serwujących dania regionalne;
  • usługi informatyczne - ułatwianie dostępu do Internetu;
  • tworzenie sklepów internetowych, oferujących wyroby wytwarzane na terenie LGD.
   Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia <tutaj>.

   Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu, które odbędzie się 1 kwietnia (czwartek) o godz. 17.00 w sali 203 Urzędu Miejskiego w Tucholi (plac Zamkowy 1). Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem LGD (ul. Pocztowa 7c, Tuchola, tel. 52 3361213, lsr@borytucholskie.pl).
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2010-03-22
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.