Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

DĄB POWIATU TUCHOLSKIEGO

   Starostwo Powiatowe w Tucholi organizuje konkurs, którego celem jest wyróżnienie i nagrodzenie osób i podmiotów, działających na rzecz Powiatu Tucholskiego w ważnych sferach życia społeczno – gospodarczego.

   Nagroda „DĄB POWIATU TUCHOLSKIEGO” przyznawana jest za działalność na rzecz Powiatu Tucholskiego w następujących kategoriach:

1. Kultura
2. Sport
3. Sfera społeczna
4. Oświata, edukacja
5. Gospodarka
6. Ekologia i ochrona środowiska

   Nagroda ma charakter prestiżowy i nie wiąże się z korzyściami finansowymi. Do nagrody kandydować mogą: osoby fizyczne, instytucje, organizacje, grupy nieformalne, przedsiębiorcy.

   Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem, określeniem kategorii i pisemną zgodą zgłaszanego podmiotu mogą być dokonywane przez: samorządy, instytucje, organizacje, przedsiębiorców oraz co najmniej 20-osobowe grupy osób fizycznych.

   Kandydaci powinni zostać zgłoszeni w terminie do 10 listopada 2009 r. (decyduje data wpływu).

   W załączeniu szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz wniosku.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-10-16
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.