Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Działasz na rzecz współpracy organizacji pozarządowych? Zgłoś się na wyjazd.

   Lokalna Grupa Działania „BORY TUCHOLSKIE” informuje, że w dniach 9-16 października 2009 r. organizuje wyjazd studyjny do Niemiec w ramach projektu „RAZEM - ZNACZY LEPIEJ. ROZWÓJ SIECI NGO W BORACH TUCHOLSKICH” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2.

   Celem wyjazdu jest zapoznanie się z wybranymi projektami sieciującymi działalność organizacji pozarządowych w Niemczech. W jego ramach planowane są spotkania z lokalnymi grupami działania istniejącymi w Schwarzwaldzie i przeniesienie dobrych pomysłów na teren naszej Lokalnej Grupy Działania.  Ponadto Lokalna Grupa Działania „BORY TUCHOLSKIE” zaprezentuje swoje osiągnięcia organizacjom z Niemiec.

   Oferta wyjazdu skierowana jest do osób biorących aktywny udział w w/w projekcie oraz angażujących się w działalność społeczną nakierowaną na sieciowanie i współpracę organizacji pozarządowych. Kryteria wyboru uczestników wyjazdu studyjnego:
  1. osoby z terenu LGD „BORY TUCHOLSKIE”, które uczestniczyły w największej ilości działań w ramach projektu „RAZEM - ZNACZY LEPIEJ. ROZWÓJ SIECI NGO W BORACH TUCHOLSKICH”.
  2. w przypadku większej ilości osób o tej samej ilości działań wpływ decydujący będą miały czynniki wpływające na decyzję o uczestnictwie w wyjeździe studyjnym oraz opis tego, czym zajmuje się dana osoba w ramach członkostwa w stowarzyszeniach fundacjach itp., szczególnie w zakresie sieciowania i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.
   Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21 września 2009 roku w biurze projektu (biuro LGD „BORY TUCHOLSKIE”, ul. Pocztowa 7C, 89-500Tuchola). lub drogą mailową na adres lgd@borytucholskie.pl. Formularz zgłoszeniowy w załą…czeniu. Kontakt z koordynatorem wyjazdu: 501 499 234.  
   Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu ukaże się na stronie internetowej www.ngo.borytucholskie.pl oraz www.lgd.borytucholskie.pl po 22 września 2009 roku.
   Dokładny plan wyjazdu podany zostanie po 25 września 2009 roku na ww. stronach.PROJEKT
„RAZEM ZNACZY LEPIEJ – ROZWÓJ SIECI NGO W BORACH TUCHOLSKICH”.

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

"CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA".


Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-09-17
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.