Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Zapraszamy do konkursu fotograficznego.

   Borowiackie Towarzystwo Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi ogłaszają XXII KONKURS FOTOGRAFICZNY BORY TUCHOLSKIE 2009 "NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH BORÓW TUCHOLSKICH".

REGULAMIN

1.    Organizatorzy
 • Borowiackie Towarzystwo Kultury;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi.

2.    Cele konkursu
 • Upowszechnianie piękna i walorów przyrodniczych, turystycznych  i kulturowych Borów Tucholskich;
 • Odszukiwanie osobliwych, charakterystycznych miejsc i cennych elementów krajobrazu regionu;
 • Rejestracja i utrwalanie na fotografii krajobrazu  i obiektów przyrodniczych;
 • Rozwijanie amatorskiej fotografii artystycznej;
 • Promowanie turystyki.
3.    Przedmiot konkursu

   Przedmiotem konkursu jest otaczająca nas przyroda w krajobrazie Borów Tucholskich: flora, fauna, pomniki przyrody, architektura, siedliska ludzkie oraz działalność człowieka  zagrażająca zachowaniu osobliwości krajobrazu.

4.    Uczestnictwo i warunki konkursu
 • Uczestnik winien przesłać zestaw składający się z 3 zdjęć, kolorowe lub czarno-białe;
 • Format nie może być mniejszy niż 20 cm x 30 cm;
 • Fotografie oceniane będą w trzech kategoriach:
 • dziecięcej (do 13 lat);
 • młodzieżowej (14-18 lat);
 • dla dorosłych (powyżej 18 lat).

5.    Ustalenia organizatorów
 • Prace konkursowe należy przesłać do  5 września 2009 r.  na adres Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pocztowa 7 B, 89-500 Tuchola z dopiskiem na kopercie „konkurs fotograficzny”;
 • Każda z fotografii na odwrocie powinna zawierać: godło, tytuł fotografii, miejsce jej wykonania oraz  wyraźnie zaznaczoną kategorię wiekową;
 • W oddzielnej kopercie opatrzonej godłem należy podać imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, spis prac;
 • Jury powołane zostaje przez organizatorów. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas otwarcia wystawy pokonkursowej dniu 15 września 2009 roku o godz. 16.oo w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi, ul. Pocztowa 7 B;
 • Fotografie nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność  organizatorów, którzy mają prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach ekspozycji  w nieograniczonym zakresie (w tym w wydawnictwach regionalnych) z zachowaniem praw autorskich;
 • Organizatorzy nie odsyłają autorom prac zgłoszonych na konkurs, które nie zostały nagrodzone lub wyróżnione. Można będzie je odebrać u organizatorów w sekretariacie konkursu;
 • Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
6.    Nagrody i wyróżnienia

 • W kategorii młodzieżowej i dla dorosłych przewiduje się nagrody pieniężne:
I nagroda    400 zł;
II nagroda   300 zł;
III nagroda 200 zł.
 • W kategorii dziecięcej przewiduje się nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów;
 • Wyróżnienie w obu kategoriach – zakwalifikowanie fotogramów do wystawy;
 • O ewentualnych zmianach w podziale nagród decyduje jury konkursu.

Sekretariat konkursu


Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Pocztowa  7 B, 89-500 Tuchola
Tel / fax 052 3345038, e-mail: mbp@tuchola.plZadanie realizowane przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Tucholi w ramach konkursu ofert.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-05-08
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.