Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Finanse na program dla uczniów w Gminie Tuchola.

   Złożony przez Gminę Tuchola w kwietniu br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Słońce świeci wszędzie - program wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Tuchola szansą na lepszą przyszłość" został oceniony pozytywnie podczas oceny merytorycznej. Oznacza to, że na realizację projektu Gmina Tuchola otrzyma dofinansowanie w wysokości 396 503,73 zł.

    Projekt „Słońce świeci wszędzie - program wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Tuchola szansą na lepszą przyszłość",  realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

    Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2008/2009.
    Odbiorcami projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zarządzanych przez Gminę Tuchola.

    W ramach projektu prowadzone będą:
  •   dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wychowawcze dla klas szkół podstawowych oraz w klasach gimnazjów,
  •   zajęcia logopedyczne w szkołach podstawowych,
  •   zajęcia profilaktyczno - terapeutyczne,
  •   dodatkowe zajęcia nauczania indywidualnego z dziećmi niepełnosprawnymi,
  •   zajęcia z zakresu technologii informatycznych i języków obcych,
  •   zajęcia matematyczno - przyrodnicze.

    Ponadto zorganizowane zostaną dwa rodzaje wycieczek dla uczestników projektu.

    W projekcie udział biorą: Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi, Szkoła Podstawowa Nr 3  w Tucholi, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Tucholi, Szkoła Podstawowa w Kiełpinie, Szkoła Podstawowa w Legbądzie, Szkoła Podstawowa w Raciążu, Szkoła Podstawowa w Stobnie, Gimnazjum Nr 1 w Tucholi, Gimnazjum Nr 2 w Stobnie.

    Chętnych uczniów zapraszamy do udziału w Projekcie.

    Wszelkich informacji na temat możliwości udziału w projekcie udzielają wyżej wskazane placówki oraz Gminny Zespół Oświatowy - tel. 0 52 334 38 29, a także Urząd Miejski w Tucholi - tel. 0 52 564 25 41.
Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi
2008-09-10
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.