Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Młodzieżowe Lokalne Grupy Działania - animatorem aktywnej polityki młodzieżowej w gminie.

   Rusza projekt „Młodzieżowe Lokalne Grupy Działania - animatorem aktywnej polityki młodzieżowej w gminie ”, którego działania skierowane są do wszystkich zainteresowanych, młodych ludzi zamieszkujących tereny gmin wiejskich.

   Projekt Związku Mlodzieży Wiejskiej ma charakter ogólnopolski a jegogłównym celem jest podjęcie działań zmierzających do aktywniejszegozaangażowania młodzieży wiejskiej na rzecz odpowiedzialnegouczestnictwa w życiu lokalnych społeczności.

   W projekcie mogą wziąć udział młodzi ludzie w wieku 18 - 35 lat, mieszkańcy gmin do 25 tyś. mieszkańców. Mogą to być zarówno uczniowie, studenci czy wolontariusze jak również stażyści czy pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. W projekcie udział weźmie 70 osób. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, warsztaty dla obu grup realizowane będą odpowiednio w Zakopanym i w Gdyni.

I grupa ZAKOPANE:
TERMINY:     12-14 wrzesnia 2008, 24-26 października 2008, 21-23 listopada 2008;
MIEJSCE:     Osrodek Wypoczynkowy "Zakopiec", ul. Jaszczurówka 23b, Zakopane.

II grupa GDYNIA:
TERMINY:     12-14 września 2008, 17-19 października 2008, 14-16 listopada 2008;
MIEJSCE:     Hotel "OLIMP", ul. Olimpijska 5/9, Gdynia, Hotel "Olimp".

UWAGA, wspólny zjazd dla obu grup:
TERMIN:     26-28 wrzesnia 2008;
MIEJSCE:     Pensjonat "SOŚNICA", ul. Heleny Modrzejewskiej 7, Zakopane, www.sosnicagat.maxmedia.pl.

   Projekt zostanie zakończony konferencją podsumuwującą działania w nim podjęte. w konferencji udział wezmą przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji zajmujących się problematyką młodzieży.

Konferencja:
TERMIN:     6 grudzień 2008;
MIEJSCE:     Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa, www.cbr.edu.pl.

Aby wziąć udział w projekcie należy spełniać następujące kryteria:
  • wiek: 18-35 lat,
  • zamieszkanie: mieszkańcy gmin do 25tys. mieszkańców,
  • status: studenci, działacze i wolontariusze organizacji pozarządowych, pracownicy etatowi i stażyści jednostek samorządu terytorialnego.
Co należy zrobić aby wziąć udział w projekcie:

   Wszystkich zainteresowanych wzięciem aktywnego udziału w projekcie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu oraz harmonogramem planowanych spotkań.

   Jeżeli interesuje Was zaproponowana tematyka, spełniacie kryteria udziału w projekcie to należy niezwłocznie wypełnić ankietę uczestnictwa i przesłać ją faksem lub pocztą elektroniczną do BIURA PROJEKTU:

Fax: 22 826 44-55
E-mail: zkzmw@zmw.pl

Ostateczny termin nadsyłania ankiet rekrutacyjnych: 29 sierpnia 2008.


Rekrutacja:

   Na podstawie przesłanych ankiet organizatorzy projektu dokonają wyboru uczestników projektu. O wynikach rekrutacji zostaniecie niezwłocznie poinformowani mailowo - ponadto na wskazany w ankiecie adres przesłane zostanie zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie.

Ostatecznie w działaniach projektu weźmie udział 70 osób (35 kobiet i 35 mężczyzn).

Dokumenty:

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych FIO.

Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi
2008-08-21
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.