Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Leszek, Anatola, Tamara

Będą nowi animatorzy kultury.

   Rozpoczyna się kolejny kurs w ramach projektu „Czego Jan się nauczy, to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

   W ramach projektu 27 osób (lista osób zakwalifikowanych) z terenu Powiatu Tucholskiego oraz gmin Osie, Lniano i Świekatowo uzyska nowe umiejętności w dziedzinie animacji kultury, a w szczególności:
  • teoretycznych podstaw pracy kulturalno-oświatowej;
  • pedagogiki i psychologii w pracy animatora kultury;
  • wychowania fizycznego;
  • muzyki;
  • rytmiki i tańca;
  • szachów;
  • plastyki;
  • origami.
   Szczegółowy program i harmonogram kursu.

   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-08-01
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.