Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Bogusław, Katarzyna, Oktawian

Szansa na rozwój organizacji pozarządowych na terenie Borów.

   W związku z zakończeniem oceny merytorycznej ogłoszona została lista rankingowa projektów w konkursie „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym”. Na ogłoszonej liście projekt zgłoszony przez Lokalną Grupę „Bory Tucholskie” pt.: „RAZEM ZNACZY LEPIEJ – rozwój sieci NGO W Borach Tucholskich” znalazł się na 6 miejscu w kraju.

   Projekt zakłada:
  • zorganizowanie akcji promocyjnej;
  • przeprowadzenie ankiety diagnozującej wśród organizacji pozarządowych;
  • coroczną organizację Forum NGO połączonego z promocją organizacji pozarządowych oraz szkoleniami i warsztatami dla NGO;
  • organizowanie 10 małych imprez rocznie integrujących środowisko organizacji pozarządowych;
  • zorganizowanie trzech wyjazdów studyjnych (w tym dwóch zagranicznych) w celu wymiany doświadczeń i nawiązaniu kontaktów z innymi organizacjami i sieciami organizacji pozarządowych;
  • zorganizowanie sieci samopomocowych usług doradczych dla NGO;
  • utworzenie Banku Dobrych Praktyk organizacji pozarządowych oraz rozbudowę strony internetowej poświęconej organizacjom pozarządowym z terenu Borów Tucholskich.
   Termin realizacji projektu to lata 2008-2012. Wartość projektu to 722.648,25 złotego. Autorami projektu są Justyna Wilkiewicz, Beata Wiśnioch i Maciej Gierszewski z LGD „Bory Tucholskie” oraz Karol Gutsze ze Stowarzyszenia na Rzecz Pamiętowa i Adamkowa.

   Do konkursu zgłoszono łącznie 298 wniosków z całego kraju, z czego 230 przeszło ocenę formalną. Kolejnych 45 wniosków odrzuconych zostało na etapie oceny merytorycznej. Ostatecznie na liście rankingowej sklasyfikowano 185 projektów, dofinansowanych zostanie pierwsze 21, najwyżej sklasyfikowanych projektów.

   Konkurs organizowany był w ramach realizacji działania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-07-10
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.