Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Nowe atrakcje dla dzieci z Gminy Tuchola.

   Przypomnijmy, place zabaw powstają w miejscowościach, które złożyły wniosek w eliminacjach gminnych do konkursu „Place zabaw - tereny wiejskie" w roku 2007. Środków na ich wykonanie nie udało się wtedy pozyskać. Burmistrz Tucholi podjął jednak decyzję o sfinansowaniu wszystkich placów zabaw zgłoszonych do eliminacji ze środków własnych Gminy Tucholi. Tak, więc środki przeznaczono na wykonanie placu zabaw w Kiełpinie, Raciążu, Łosinach i Małym Mędromierzu.

   Chcemy, aby już w czerwcu dzieci mogły korzystać ze wszystkich czterech nowych placów - mówi Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi.

   Nie są to jedyne działania, jakie podjęto w tym roku w GminieTuchola w trosce o wypoczynek najmłodszych. W odpowiedzi na kolejny konkurs „Place zabaw - tereny wiejskie" organizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, Gmina Tuchola złożyła wniosek o dofinansowanie budowy placu zabaw w Wysokiej koło Raciąża. Do konkursu, tak jak w poprzednich latach, zgłosić można było tylko place planowane na terenach wiejskich. Do konkursu wybrano Wysoką, gdyż mieszkańcy wsi, jako jedyni na terenie Gminy uznali w Planie Odnowy Miejscowości budowę placu zabaw za najważniejszą dla nich inwestycję.

   Po dużych inwestycjach w zakresie wypoczynku naszych milusińskich na terenach wiejskich gminy teraz nadchodzi kolej na Tucholę. Jeszcze w tym roku planujemy wykonanie przebudowy placu zabaw obok parkingu przy ulicy Garbary oraz wykonanie placu zabaw w parku za Urzędem Miejskim. Na przyszły rok planujemy remonty i budowę kolejnych miejsc wypoczynku dla dzieci - deklaruje Burmistrz.
Nowiutki plac zabaw w Kiełpinie.
Odnowiony plac zabaw w Małym Mędromierzu.
Nowy plac zabaw w Łosinach.
Zrewitalizowany plac zabaw w Raciążu.
Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi
2008-06-18
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.