Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

LGD ogłasza nabór na szkolenia!

  LGD „Bory Tucholskie” rozpoczyna realizację projektu pt. ”Czego Jan się nauczy to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich”. W związku z powyższym rozpoczyna się nabór na cykl kursów podwyższających formalne i praktyczne kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi. UWAGA: wymagane wykształcenie minimum średnie!

   Wszystkie szkolenia są bezpłatne, jednak w przypadku niższej niż 80% frekwencji na zajęciach uczestnik będzie musiał zwrócić koszt kursu na konto:

Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
plac Zamkowy 1, 89 – 500 Tuchola
40 8174 0004 0000 0651 2000 0001

   Cały cykl składa się z trzech kursów/szkoleń:
  • kurs przygotowawczy na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kurs trwa 36 godzin – dwa weekendy; planowany termin czerwiec, lipiec);
  • szkolenie dla animatora kultury (szkolenie trwa 80 godzin – koniec sierpnia, wrzesień, październik);
  • szkolenie z pedagogiki cyrku dziecięcego (szkolenie trwa 72 godziny – od listopada 2008 r. do lutego 2009 r.).
   Kursy odbywać się będą w wyznaczone weekendy w Tucholi. Każdy z kursów zakończy się przyznaniem stosownych certyfikatów bądź zaświadczeń. Kursy będą prowadzone przez profesjonalistów z Bydgoszczy i Torunia.

   Wyboru uczestników dokona Zarząd LGD „Bory Tucholskie” w porozumieniu z personelem projektu. Zainteresowani mogą zgłosić akces uczestnictwa w wybranym kursie, jednak preferowane będą osoby, które zapiszą się na cały cykl szkoleń, gdyż w ten sposób kompleksowo poszerzą swoje kwalifikacje do pracy z dziećmi i/lub młodzieżą. Pod uwagę brane będą również inne czynniki:
  • doświadczenie uczestników w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą;
  • udokumentowana możliwość podjęcia zatrudnienia zawodowych pozwoli na zdobycie pracy;
  • znaczne zwiększenie potencjału pracownika w obecnie wykonywanej pracy.
   Aby wziąć udział w kursie każdy chętny musi:
  • wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa w kursie. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej LGD w dziale AKTUALNOŚCI, w biurze LGD „Bory Tucholskie” (Tuchola, ul. Pocztowa 7c), w Urzędach Gmin oraz Gminnych Zespołach Oświatowych;
  • udokumentować swoje doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą.
   Jeżeli podwyższenie kwalifikacji przyczyni się do podjęcia pracy, prosimy o dostarczenie opieczętowanej i podpisanej deklaracji zatrudnienia od przyszłego pracodawcy.

Karty zgłoszenia prosimy kierować do biura LGD „Bory Tucholskie” (ul. Pocztowa 7C, 89-500 Tuchola) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2008 r. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

   Ilość miejsc jest ograniczona. W każdym kursie może wziąć udział maksymalnie 27 osób – po 3 osoby z każdej gminy z obszaru LGD „Bory Tucholskie” (Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lniano, Lubiewo, Osie, Świekatowo, Śliwice i Tuchola).

   Więcej informacji na temat szkoleń można otrzymać w biurze LGD Bory Tucholskie przy ul. Pocztowej 7C, 89-500 Tuchola, tel. 52 336 12 13, email: lgd@borytucholskie.pl.

   Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

   Projekt: „Czego Jan się nauczy to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-06-06
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.