Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor

Wsparcie dla lokalnej kultury

   Nawet 25 tys. zł dotacji można uzyskać na rozwój lokalnej twórczości oraz przedsięwzięcia kulturalne. Ministerstwo Kultury i Dziadzictwa Narodowego ogłosiło właśnie program "Rozwój inicjatyw lokalnych", którego zadaniem jest wyrównywanie różnic w dostępie do kultury, pobudzanie kulturalnych inicjatyw lokalnych oraz stwarzanie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju twórczości.

W ramach programu wspierane będą zadania z zakresu:
  • upowszechniania kultury (np. lokalne projekty animacyjne, imprezy i sezony artystyczne);
  • edukacji kulturalnej (np. warsztaty artystyczne, projekty edukacyjne, konkursy, plenery artystyczne, zajęcia terapeutyczne i resocjalizacyjne wykorzystujące techniki pracy kulturalnej);
  • promocji twórczości (np. wystawy, przeglądy, festiwale, koncerty, spotkania ze sztuką itp.);
  • ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.

   Budżet programu na rok 2008 wynosi 5 mln zł. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 25 000 zł.

   O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego; państwowe i samorządowe instytucje kultury i instytucje filmowe; archiwa państwowe; kościoły i związki wyznaniowe; państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe; organizacje pozarządowe.
   Nabór wniosków trwa do 31 maja 2008 roku.

   W ramach programu nie można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z: wydawnictwami książkowymi, czasopismami (oprócz druków ulotnych, które nie wymagają ISBN, ISSN), zakupem nowości bibliotecznych, realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, promocją polskiej kultury za granicą oraz organizacją wydarzeń literackich, zakup środków trwałych (także kosztujących poniżej 3500 PLN), oraz prace budowlano-inwestycyjne.

Więcej: www.mkidn.gov.pl.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-03-19
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.