Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor

Program Stypendiów Pomostowych

   Zapraszamy do współpracy pozarządowe organizacje lokalne i grupy nieformalne. Zapraszamy tylko te organizacje, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów Pomostowych. Jeśli chcesz spełnić marzenia młodych ludzi o studiowaniu, zgłoś się do konkursu "Dyplom z marzeń"

   
Jest to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Jego celem jest ułatwienie ubogiej młodzieży, pochodzącej ze wsi i małych miast, a jednocześnie osiągającej dobre wyniki w nauce, rozpoczęcia nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na I rok dziennych studiów magisterskich w państwowych uczelniach. Akcja jest częścią Programu Stypendiów Pomostowych zainicjowanego w 2002 przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. W ramach Programu przyznano dotychczas ok. 7500 stypendiów. Gromadząc 30% kosztu stypendium na I rok studiów (organizacje wiejskie zaledwie 5 %), możesz stworzyć swoim kandydatom niepowtarzalną szansę udziału w systemie stypendialnym, w ramach którego stypendysta, poza stypendium na I rok studiów, ma szansę uzyskać pomoc na kolejnych latach. Na najlepszych bowiem, czekają stypendia naukowe oraz studia i staże zagraniczne.

Przeczytaj uważnie poniższe dokumenty i zgłoś się do konkursu.

Termin upływa 31 marca 2008.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!!!


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-42) 632 59 91, lub pisząc na adres e-mail: fep@fep.lodz.pl.

Informacja pochodzi z biuletynu informacyjnego Krajowej Sieci Grup Partnerskich.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-03-19
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.