Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2008 roku

   Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poinformował na stronie pozytek.gov.pl, że konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r. zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu.

   Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w związku ze zgłoszeniem w trakcie uzgodnień międzyresortowych uwag przez Ministerstwo Finansów, kwestionujących możliwość zapewnienia w roku 2009 środków finansowych z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2008-2009 oraz w wyniku uzgodnień przeprowadzonych w trybie roboczym pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Finansów, Rządowym Centrum Legislacji oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, podjęto kierunkową decyzję o wydatkowaniu środków z rezerwy celowej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich budżetu państwa na 2008 r., na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), w formie rozporządzenia Rady Ministrów.

   Przedmiotowe dokumenty - projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokonywania wydatków budżetu państwa w 2008 r. pochodzących ze środków z rezerwy celowej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wraz z załącznikiem „Podstawowe działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wydatkowania środków z rezerwy celowej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich budżetu państwa na 2008 r." - zostały rozpatrzone przez Komitet Rady Ministrów w dniu 28 lutego 2008 r. i rekomendowane Radzie Ministrów.

   Rozporządzenie wraz z załącznikiem zostało przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 11 marca 2008 r. Dokument wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. W związku z powyższym ogłoszenie konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r. przewiduje się na przyszły tydzień.


Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-03-18
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.