Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Gabriel, Marek, Gabor

Nabór wniosków do Programu "Europa dla Obywateli"

   1 kwietnia upłynie termin naboru wniosków do Programu Europa dla Obywateli, poddziałanie 1.1. Spotkania mieszkańców miast partnerskich, na projekty odbywające się pomiędzy 1 sierpnia 2008 a 30 września 2008.

   Działanie koordynowane jest bezpośrednio przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Spraw Audiowizualnych i służy wspieraniu projektów pomagających nawiązać bądź rozwijać już istniejące kontakty między miastami na szczeblu lokalnym w celu rozwijania wymian i współpracy.

   Spotkania obywateli realizowane w ramach poddziałania Spotkania mieszkańców miast partnerskich powinny:

  •  wzmacniać zaangażowanie uczestników w integrację europejską,
  •  umacniać wzajemne zrozumienie i przyjaźń,
  •  stwarzać okazję do aktywnego uczestnictwa obywatelskiego na poziomie lokalnym.

   Wnioskodawcą musi być miasto, w którym odbywa się spotkanie, lub stowarzyszenie/komitet ds. partnerstwa posiadający osobowość prawną i być zarejestrowanym w kraju uczestniczącym.


   Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi 20 000 euro.


   W projektach muszą uczestniczyć partnerzy z co najmniej dwóch krajów uczestniczących w programie, przy czym co najmniej jeden z nich jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (co najmniej 10 uczestników z zaproszonych miast w spotkaniach dwustronnych, oraz co najmniej 5 w spotkaniach wielostronnych). Spotkania powinny być realizowane w ramach już zawartych lub planowanych (oficjalnie będących na etapie przygotowań, które zakończą się w ciągu dwóch lat) umów o partnerstwie między miastami w kwalifikujących się krajach.

   Projekty powinny realizować cele Programu Europa dla Obywateli:

  1. stworzenia obywatelom możliwości współpracy i uczestnictwa w budowaniu coraz bliższej, demokratycznej i otwartej na świat Europy,
  2. rozwijania poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze,
  3. umacniania poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską wśród jej obywateli,
  4. pogłębienia tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy, którzy szanując i promując różnorodność kulturową i językową wnoszą wkład w dialog międzykulturowy.

   Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na stronie: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-03-18
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

2016-08-15 20:52:54
Nick: YEOseq0uzKL
IP: 188.143*.*
I also have a question for the future. In my last &#o2;02tail8red” paragraph, sometimes I have a really hard time finding something nice to say. What suits me about the school is that it has a job opening, and it doesn’t sound terrible, and really not much else. Help!
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.