Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Fora Edukacyjne już niedługo

   Forum Edukacyjne, to okazja by szukać rozwiązań i inspiracji, wymieniać doświadczenia, dyskutować o tym jak edukować i jak pracować z młodymi ludźmi - jak równać szanse. Forum jest miejscem spotkania osób dyskutujących o jakości edukacji. Celem Forum Edukacyjnego jest prezentacja i promocja programu „Równać Szanse” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz przedstawienie idei wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z małych ośrodków miejskich i terenów wiejskich. Głównym założeniem Forum jest prezentacja projektów i działań dotyczących nauk ścisłych i przyrodniczych.

   Serdecznie zapraszamy na Fora Edukacyjne:

1 kwietnia, godz. 11.00-15.00 - Wysokie Mazowieckie (woj. podlaskie)
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
Lokalne Forum Edukacyjne nauk humanistycznych

3 kwietnia, godz. 10.00-15.00 - Morąg (woj. warmińsko-mazurskie)
Urząd Miasta i Liceum Ogólnokształcące
Lokalne Forum Edukacyjne nauk ścisłych i przyrodniczych

8 kwietnia, godz. 10.00-15.00 - Olsztyn
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
Regionalne Forum Edukacyjne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Forum Edukacyjne, to okazja by szukać rozwiązań i inspiracji, wymieniać doświadczenia, dyskutować o tym jak edukować i jak pracować z młodymi ludźmi - jak równać szanse. Forum jest miejscem spotkania osób dyskutujących o jakości edukacji.

   Celem Forum Edukacyjnego jest prezentacja i promocja programu „Równać Szanse” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz przedstawienie idei wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z małych ośrodków miejskich i terenów wiejskich. Głównym założeniem Forum jest prezentacja projektów i działań dotyczących nauk ścisłych i przyrodniczych

   Chcielibyśmy stworzyć sytuację, w której możliwe będą twórcze rozmowy na temat edukacji oraz wymiana doświadczeń w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

   Uczestnictwo w Forum zapowiedzieli przedstawiciele Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, a także pracownicy szkół, instytucji samorządowych i domów kultury. Nie zabraknie również osób reprezentujących organizacje pozarządowe i grupy nieformalne oraz liderów projektów realizowanych w ramach Programu „Równać Szanse”.

   Więcej informacji, zgłoszenia i zaproszenia na stronie Stowarzyszenia TRATWA.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-03-18
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.