Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz

Aktualności LGDPOSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ LGD „BORY TUCHOLSKIE”.

   Dnia 17 lipca 2012 r. odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań „"Małe projekty" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wyznaczonym terminie złożonych zostało 48 wniosków na małe projekty oraz 6 wniosków na różnicowanie.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3729
2012-07-10
Komentarzy: 0

Projekt z Borów Tucholskich wyróżniony !!!

   19 czerwca w Warszawie odbył się finał V edycji Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pt. "Kultura - integracja społeczna - rozwój". Zgłoszony przez Powiat Tucholski projekt Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”: „Razem Znaczy Lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” znalazł się wśród trzech wyróżnionych lokalnych inicjatyw kulturalnych  zrealizowanych w latach 2010-2011. 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3834
2012-07-09
Komentarzy: 1

Konkurs fotograficzny "Bory i Borowiacy" - zapraszamy do udziału!

    Organizatorami VI Konkursu Fotograficznego "Bory i Borowiacy" są: Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej "Knieja" oraz Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3762
2012-07-05
Komentarzy: 0

KIERMASZ BOROWIACKI: ,,MARKA LOKALNA BORY TUCHOLSKIE” JUŻ ZA NAMI!!!

    Dnia 24 czerwca 2012 r. w Tucholi odbył się Kiermasz Borowiacki: ,,Marka Lokalna Bory Tucholskie”.   
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3753
2012-07-05
Komentarzy: 0

HISTORYCZNY POCHÓD BOROWIAKÓW, KIERMASZ BOROWIACKI: „MARKA LOKALNA BORY TUCHOLSKIE”.

   24 czerwca 2012 r. w godz. 14:00 – 18.00 zapraszamy do udziału w Historycznym Pochodzie Borowiaków oraz Kiermaszu Borowiackim "MARKA LOKALNA BORY TUCHOLSKIE" połączonym z wyborem najlepszego produktu/usługi/inicjatywy nagrodzonego MARKĄ LOKALNĄ. Wymarsz pochodu spod Starostwa Powiatowego na ul. Pocztowej w Tucholi. Miejsce imprezy: Park Zamkowy w Tucholi.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3732
2012-06-20
Komentarzy: 0

MARKA LOKALNA BORY TUCHOLSKIE 2012 PRZYZNANA!!!

   Dnia 04 czerwca 2012 r. podczas posiedzenia Kapituły Konkursowej rozstrzygnięty został konkurs na przyznanie  znaku promocyjnego Marka Lokalna Bory Tucholskie.
   Kapituła Konkursowa w składzie: Dorota Gromowska – Przewodnicząca, Maria Ollick, Malina Śmieszek, Magdalena Kurpinowicz i Andrzej Galiński, podjęła decyzję w sprawie przyznania prawa do używania znaku promocyjnego 13 produktom spośród 24 zgłoszonych do konkursu. 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3739
2012-06-20
Komentarzy: 0

Relacja po szkoleniu z produktu lokalnego

W sobotę 9 czerwca w Książnicy Miejskiej w Tucholi odbyło się szkolenie pn. „Produkt lokalny”, które poprowadził Krzysztof Margol, prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”, twórca Garncarskiej Wioski. Uczestnicy poznawali tajniki tworzenia dobrego produktu turystycznego, jego promocji, dowiedzieli się również czym jest segmentacja rynku. 

Dodane przez: Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn ŚWIATŁO 3864
2012-06-12
Komentarzy: 0

Ruszyły badania archeologiczne na poligonie "Heidekraut"!

W maju rozpoczęły się pierwsze oficjalne badania archeologiczne na dawnym poniemieckim, ściśle tajnym poligonie "Heidekraut" w pobliżu Wierzchucina (gm. Cekcyn). Poligon, na którym Niemcy testowali swoją "cudowną broń", funkcjonował od lipca 1944 do stycznia 1945 roku i był największym pod względem liczby wystrzelonych rakiet V-2 poligonem na obecnych ziemiach Polski. Obecne prace prowadzone są pod okiem bydgoskiego archeologa Roberta Grochowskiego i kontynuowane będą jeszcze we wrześniu. Grant na badania przyznany został przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odpowiedzi na wniosek wspólnie złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn "Światło" i Roberta Grochowskiego.
Dodane przez: Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn ŚWIATŁO 3879
2012-05-31
Komentarzy: 0

Doradztwo w konkursie ,,Małe Projekty”.

   Zachęcamy osoby i instytucje (m.in. samorządy, stowarzyszenia, domy kultury, osoby fizyczne, przedsiębiorców) które planują złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ,,Małych projektów” do  skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3867
2012-05-29
Komentarzy: 0

Doradztwo w konkursie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

   Zachęcamy rolników, którzy planują złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3736
2012-05-29
Komentarzy: 0

UWAGA ROLNICY!

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „BORY TUCHOLSKIE” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3771
2012-05-24
Komentarzy: 0

Informacja o wynikach Walnego Zebrania LGD.

    8 maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Śliwicach odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Lokalnej Grupy Działania ,,Bory Tucholskie”
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3734
2012-05-24
Komentarzy: 0

UWAGA! KONKURS!

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „BORY TUCHOLSKIE” wniosków o  przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie MAŁYCH PROJEKTÓW tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3905
2012-05-24
Komentarzy: 0

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. "Produkt lokalny"!

9 czerwca 2012r. w Starostwie Powiatowym w Tucholi odbędzie się szkolenie pn. "Produkt lokalny", które poprowadzi Krzysztof Margol z Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA", twórca "Garncarskiej Wioski". Szkolenie przeznaczone jest dla osób z terenu powiatu tucholskiego działających w organizacjach pozarządowych.

Dodane przez: Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn ŚWIATŁO 3892
2012-05-07
Komentarzy: 0

UWAGA!

          Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW, które odbędzie się w dniu 8 maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach o godz. 16.00. 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3719
2012-04-30
Komentarzy: 0

MARKA LOKALNA - zgłoś swój produkt!

     Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" zaprasza do udziału w V edycji Konkursu na przyznanie znaku promocyjnego "MARKA LOKALNA BORY TUCHOLSKIE". Celem konkursu jest wytypowanie najlepszych produktów lokalnych spośród przedstawionych przez uczestników biorących udział w konkursie i przyznanie im prawa do używania znaku promocyjnego MLBT.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3872
2012-04-27
Komentarzy: 0

Nowa strona internetowa!

   Ruszyła nowa strona internetowa www.ekonomicznezakupy.pl, prezentująca szeroką gamę usług świadczonych przez różnego rodzaju organizacje i spółdzielnie z województwa kujawsko-pomorskiego, które przeznaczają swoje zyski na realizację misji społecznej.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3887
2012-04-20
Komentarzy: 0

Szkolenia dla osób bezrobotnych z terenu gminy Cekcyn

W terminie 1 kwietnia-31 sierpnia 2012r. Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło” realizuje projekt pn. “Ginące zawody dają nowe możliwości!” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Projekt ma na celu przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz podniesienie zdolności do zatrudnienie i zwiększenie mobilności wśród 12 osób bezrobotnych z terenu gminy Cekcyn.
W ramach projektu odbędą się następujące (bezpłatne) szkolenia:
Dodane przez: Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn ŚWIATŁO 3927
2012-04-10
Komentarzy: 0

Zaproszenie do składania ofert.

   Firmy transportowe zainteresowane świadczeniem usługi transportowej osób w dniu 17 kwietnia 2012 r. do Gzina koło Unisławia zapraszamy do składania ofert. Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” prosi o podanie kosztu wynajęcia busa na 18 osób. Prosimy o podanie ceny jednostkowej za 1 kilometr. Składanie ofert do dnia 11 kwietnia 2011 r.  na adres lsr@borytucholskie.pl. Trasa: ok. 160 km: Tuchola – Gzin – Tuchola w godzinach od 8:00 do 17:00.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3734
2012-04-06
Komentarzy: 0

Zapraszamy na szkolenie dotyczące konkursu na ,,Małe projekty” (dotacje do 25 tys. zł).

   Lokalna Grupa Działania ,,Bory Tucholskie” organizuje w dniach 21-22 kwietnia 2012 r.szkolenie dotyczące zasad pozyskania dotacji w ramach ,,Małych projektów”. Wnioski w konkursie mogą składać m.in. stowarzyszenia, osoby fizyczne, samorządy, instytucje kultury, przedsiębiorcy.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3874
2012-03-30
Komentarzy: 0
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.