Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ LGD „BORY TUCHOLSKIE”.

   Dnia 17 lipca 2012 r. odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań „"Małe projekty" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wyznaczonym terminie złożonych zostało 48 wniosków na małe projekty oraz 6 wniosków na różnicowanie.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór 2 sekretarzy posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 7. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR) - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 8. Głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD (poprzez wypełnienie karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów) - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 10. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji poufności i bezstronności - Małe projekty.
 11. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy - Małe projekty.
 12. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR (poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji z LSR) - Małe projekty.
 13. Głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD (poprzez wypełnienie karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów) - Małe projekty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji - Małe projekty.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie posiedzenia.
Procedura odwoławcza: tutaj.
Wzór odwołania: tutaj.

Lokalna Grupa Działania
"Bory Tucholskie"
BIURO - ul. Murowa 8
89-500 Tuchola
523361213
www.lgd.borytucholskie.pl
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2012-07-10
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.