Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

   LGD Bory Tucholskie zaprasza do złożenia ofert na przygotowanie i wydruk widokówek z obszaru LGD. Termin składania ofert: 13 sierpnia 2012 r., godz. 12.00.
  1. Przedmiot zamówienia: widokówki prezentujące zasoby kulturalne i/lub przyrodnicze obszaru LGD „Bory Tucholskie”.
  2. Parametry techniczne: nakład 1000 sztuk; papier kreda 350g, lakier jednostronny; widokówki kolorowe z obu stron; napisy na rewersie w trzech językach; napis na awersie: Lokalna Grupa Działania „BORY TUCHOLSKIE” lub BORY TUCHOLSKIE.
  3. Termin realizacji zamówienia i dostarczenia widokówek do biura LGD „Bory Tucholskie”: 24 sierpnia 2012 r.
  4. Oferta powinna zawierać:
    1. cenę netto i brutto w PLN,
    2. wstępny projekt graficzny awersu widokówki - max. 3 propozycje (projekt graficzny wykonawca przygotowuje na podstawie posiadanego przez niego materiału zdjęciowego; w umowie znajdzie się oświadczenie wykonawcy praw autorskich do wykorzystanego materiału).
  5. Ofertę należy dostarczyć do biura LGD „Bory Tucholskie” (Tuchola, ul. Murowa 8) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres lgd@borytucholskie.pl do dnia 13 sierpnia 2012 r. do godz. 12.00.
  6. Oferta ocenia będzie wg następujących kryteriów: cena – 60%, wstępny projekt graficzny – 40%.
   Kontakt: Biuro LGD „Bory Tucholskie”, tel. 52 336 12 13.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2012-08-09
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.