Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

Wszystkie aktualnościMateriały promocyjne – koszulki.

   Firmy zainteresowane wykonaniem koszulek z nadrukiem zapraszamy do składania ofert.
   Termin wykonania koszulek do dnia 26 czerwca 2013 r. Składanie ofert do dnia  14 czerwca 2013 r. na nr faksu 523361213 lub na adres lsr@borytucholskie.pl.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3471
2013-06-13
Komentarzy: 0

Transport - zaproszenie do składania ofert.

   Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza do składania ofert na transport (autokar) dla około 40 osób w dniu 29 czerwca 2013 roku (sobota).

TRASA: TUCHOLA - SKRWILNO - TUCHOLA

   Prosimy o podanie ceny jednostkowej brutto za 1 kilometr. Składanie ofert do dnia 19 czerwca 2013 r. na nr faksu 52 336 12 13 lub na adres lsr@borytucholskie.pl
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3461
2013-06-13
Komentarzy: 0

"MAŁE PROJEKTY" - rozstrzygnięcie konkursu.

    Dnia 20 maja 2013 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD „Bory Tucholskie” dotyczące rozpatrzenia odwołań i podjęcia stosownych uchwał dotyczących wybrania bądź niewybrania poszczególnych operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „MAŁE PROJEKTY” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3554
2013-05-29
Komentarzy: 0

Transport - zaproszenie do składania ofert.

   Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza do składania ofert na transport (bus 18-osobowy lub 2 busy 8-osobowe - obie opcje z przyczepką) dla uczestników Mega Eventu w Górznie w dniu 25 maja 2013 roku (sobota). 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3515
2013-05-21
Komentarzy: 0

GEOCACHING! ZAPROSZENIE NA MEGA EVENT W GÓRZNIE.

   Zapraszamy geocacher'ów z terenu LGD "Bory Tucholskie" na wspólny wyjazd na Mega Event do Górzna - wyjazd jednodniowy w dniu 25 maja 2013 roku (sobota). Zapewniamy transport. Ilość miejsc ograniczona!
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3476
2013-05-21
Komentarzy: 0

,,Małe projekty‘’– lista ocenionych operacji.

   W dniach 27 i 29 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD „Bory Tucholskie” dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3555
2013-05-10
Komentarzy: 0

SZKOLENIE Z ROZLICZANIA MAŁYCH PROJEKTÓW!

   Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" organizuje szkolenie pt. "Rozliczanie operacji w ramach małych projektów". Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 maja 2013 roku w Ośrodku Turystycznym "Jarzębina" w Cekcynie
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3559
2013-05-06
Komentarzy: 0

Przypominamy o szkoleniu.

   Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu pn. "Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej-budowanie klastra turystycznego w Borach Tucholskich", które odbędzie się w 29 maja (pierwszy dzień szkolenia) i 18 czerwca (drugi dzień szkolenia) w Fojutowie. 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3567
2013-04-23
Komentarzy: 0

PILNE!!! MAŁE PROJEKTY - ZMIANA FORMULARZA WNIOSKU!

   Szanowni Państwo, w dniu 18 kwietnia 2013 r. zmienił się formularz wniosku o dofinansowanie oraz instrukcje wypełniania wniosku w ramach konkursu na Małe Projekty. Obowiązującym formularzem wniosku jest teraz poniższa, zaktualizowana wersja 7z.
   Aktualny formularz wniosku - wersja 7z zaktualizowana.
   Aktualna instrukcja wypełniania wniosku - wersja 7z zaktualizowana.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3576
2013-04-18
Komentarzy: 0

Informacje dotyczące szkolenia z Małych Projektów.

   Uprzejmie informujemy, iż szkolenie "ZASADY PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OPERACJI W RAMACH MAŁYCH PROJEKTÓW" odbędzie się dnia 23 kwietnia 2013 roku w Tucholskim Ośrodku Kultury w godzinach od 9:00 do 17:00. Szkoleniowcem będzie Pani Anna Mówińska.
   Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie: LISTA.
   Program szkolenia: PROGRAM.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3579
2013-04-18
Komentarzy: 0

Informacja o wynikach Walnego Zebrania LGD.

   8 kwietnia 2013 r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Bysławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Lokalnej Grupy Działania ,,Bory Tucholskie”. W zebraniu wzięło udział 27 członków zwyczajnych oraz 20 członków wspierających i gości, w tym m.in. Radny Sejmiku Województwa Tadeusz Zaborowski oraz gospodarz terenu, Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3566
2013-04-17
Komentarzy: 0

Zapraszamy na szkolenie.

   Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z Torunia zaprasza na szkolenie: Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej - budowanie klastra turystycznego w Borach Tucholskich. Dwudniowe szkolenie odbędzie się w powiecie tucholskim 29 maja i 16 czerwca 2013 r., poprowadzi je Krzysztof Margol. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na naszej stronie www.tlok.pl. Termin zgłoszeń do 6 maj 2013 r.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3564
2013-04-17
Komentarzy: 0

UWAGA!!! NOWA INTERPRETACJA WS. MAŁYCH PROJEKTÓW!

    W związku ze zmianami rozporządzenia, maksymalną wysokość dofinansowania jednej operacji (projektu) w ramach "Małych projektów" zwiększono z 25 tys. do 50 tys. zł. Niestety nie będą mogły z tego skorzystać podmioty, które mogą składać wnioski w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", czyli samorządy, instytucje kultury, organizacje pożytku publicznego, kościoły i związku wyznaniowe (o ile spełnione są jednocześnie pozostałe warunki przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi") – w takich przypadkach ww. podmioty mogą składać wnioski na małe projekty do kwoty 25 tys. zł.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3579
2013-04-16
Komentarzy: 0

Zaproszenie na spotkanie (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA).

   Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZAPRASZA NA SPOTKANIA SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE dotyczące zasad i kryteriów przyznania pomocy obowiązujących w zbliżającym się ostatnim naborze wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3438
2013-04-07
Komentarzy: 0

Siłownia plenerowa wraz ze ścieżką spacerową w Żalnie - sprawodzanie z realizacji projektu.

   W Żalnie, na placu zabaw zbudowana została siłownia plenerowa wraz ze ścieżką spacerową. Inwestycja ta zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-20013 z konkursu ogłoszonego przez LGD „Bory Tucholskie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3564
2013-04-07
Komentarzy: 0

Informacja dotycząca doradztwa w ramach Małych Projektów.

   Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" informuje, że z przyczyn od nas niezależnych zmianie uległy godziny doradztwa w dniach 15 i 16 kwietnia 2013 roku. 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3585
2013-04-04
Komentarzy: 0

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW MAŁYCH PROJEKTÓW!

   Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" organizuje szkolenie pt. "Zasady prawidłowej realizacji operacji w ramach małych projektów". Szkolenie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 roku w Tucholskim Ośrodku Kultury w godzinach 9:00-17:00
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3560
2013-04-03
Komentarzy: 0

ZAPRASZAMY!

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, działając na podstawie § 14 ust. 3  Statutu, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2013 r. o godz. 15:00 w Świetlicy wiejskiej w Bysławiu, ul. Strażacka 1.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3557
2013-04-02
Komentarzy: 0

Doradztwo w konkursie ,,Małe Projekty”.

  Zachęcamy osoby i instytucje (m.in. samorządy, stowarzyszenia, domy kultury, osoby fizyczne, przedsiębiorców), które planują złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ,,Małych projektów” do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3572
2013-03-20
Komentarzy: 0

OGŁOSZENIE O KONKURSIE.

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają  warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3687
2013-03-20
Komentarzy: 0
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.