Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Konferencja "KORZENIE - TRADYCJA - TRWANIE".

   Dnia 6 listopada 2013 r. o godz. 10:00 w Książnicy Tucholskiej odbyła się konferencja popularno - naukowa "Korzenie - Tradycja - Trwanie". Organizatorami konferencji były Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie” oraz  Borowiackie Towarzystwo Kultury.  
   Goście, którzy bardzo licznie przybyli na konferencję wysłuchali ciekawych referatów: prof. Józefa Borzyszkowskiego - "Pomorska wspólnota dziejów. Odpowiedzialność za przyszłość nie tylko Pomorza."; prof. Cezarego Obracht – Prondzyńskiego – "Tożsamości regionalne grup etnicznych na Pomorzu (Kaszubi, Kociewiacy, Borowiacy, Krajniacy). Dziedzictwo i perspektywy"; prof. Marii Pająkowskiej – Kensik - "Bory Tucholskie w języku i literaturze"; dr Gerarda Guźlaka - "Dzwonki pszczele - mało znany element kultury materialnej Borów Tucholskich"; dr Marka Sassa - "Na pograniczu  borowiacko – krajeńskim. Historia regionalna jako element wychowania patriotycznego i obywatelskiego". Konferencja była także doskonałą okazją do prezentacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Borowiacka grapa”, szczególnie w kontekście projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego, finansowanych ze środków PROW 2007-2013.
   Treść wszystkich referatów doskonale wpisywała się w zakres konferencji. W ożywionej dyskusji podsumowującej głos zabrali nauczyciele realizujący w szkołach elementy edukacji regionalnej, ilustrując swoje wypowiedzi prezentacjami multimedialnymi. Między blokami naukowymi pokazano efekty pracy w zakresie edukacji regionalnej w różnych pionach edukacyjnych, od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych. Wystąpiły: grupa z Przedszkola nr 2 w Tucholi, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks ppłk Józefa Wryczy, z Gimnazjum nr 1 im. dra Kazimierza Karasiewicza. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty Połczyńskiego w formie prezentacji multimedialnej przedstawił swoje zbiory szkolnej izby regionalnej. Wystąpił również Pan Piotr Grzywacz prezentując grę na różnych rogach, czym urozmaicił całą konferencję.
   Wszyscy uczestnicy konferencji z chęcią częstowali się tradycyjnym borowiackim jadłem przygotowanym przez Koło Gospodyń w Lińsku, któremu bardzo dziękujemy!
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2013-11-08
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.