Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz

Ogłoszenie o konkursie dla MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania BORY TUCHOLSKIE

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:
   16 kwietnia 2010 r. – 14 maja 2010 r.

Miejsce składania wniosków:
   Biuro Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, ul. Pocztowa 7c, 89-500 Tuchola; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Tryb składania wniosków:
   Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu
w wersji papierowej. 
   Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
   Limit środków dostępnych w konkursie:  350.000,00 zł.
  
   Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 • wzór formularza wniosku o przyznanie pomoc;
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju;
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:    Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” w Tucholi, ul. Pocztowa 7c. Pytania należy kierować na adres e-mail: lsr@borytucholskie.pl lub telefonicznie: 52 336 12 13.

   Dokumenty do pobrania:
 1. Ogłoszenie o konkursie;
 2. Kryteria wyboru operacji;
 3. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji;
 4. Formularze dokumentów niezbędnych do wyboru operacji;
 5. Wniosek o dofinansowanie;
 6. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie;
 7. Ekonomiczny plan operacji;
 8. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego planu operacji;
 9. Wniosek o wyprzedzają…ce finansowanie;
 10. Instrukcja wypełniania wniosku o wyprzedzają…ce finansowanie;
 11. Oświadczenie o pomocy de minimis;
 12. Oświadczenie o statusie mikroprzedsiębiorcy;
 13. Oświadczenie dotyczą…ce nieruchomości.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2010-03-31
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.