Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

KOMUNIKAT

   Informujemy, iż na zebraniu Zarządu LGD Bory Tucholskie w dniu 13lutego 2008 ustalono, iż najbliższe Walne Zebranie Delegatów LGDodbędzie się w dniu 26 marca (czwartek).

   Podczas Zebrania przewiduje się:
  1. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2007 r.;
  2. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu LGD za rok 2007;
  3. Głosowanie nad przyjęciem nowych członków organizacji;
  4. Głosowanie nad wyborem nowego członka Zarządu (1 wakat);
  5. Głosowanie nad zmianą wysokości składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego.
   Prosimy osoby, firmy i inne podmioty zainteresowane wstąpieniem do LGD o złożenie w biurze LGD (budynek kręgielni, ul. Pocztowa 7C, Tuchola) wszystkich niezbędnych do tego dokumentów, najpóźniej na tydzień przez Walnym Zebraniem. Niezbędne formularza do pobrania w biurze LGD.

   Zaproszenie na Walne Zebranie zostanie w najbliższym czasie wyslane do wszystkich członków Lokalnej Grupy Działania.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-02-18
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.