Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Zapraszamy do udziału!

   Uprzejmie informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”, organizuje na terenie Borów Tucholskich (Powiat Tucholski oraz gminy: Lniano, Osie i Świekatowo) konkurs na przyznanie najlepszym producentom, rzemieślnikom i twórcom prawa do używania Marki Lokalnej Bory Tucholskie. Konkurs promować ma najlepsze wyroby pochodzące z naszego terenu, co ma doprowadzić do poszerzenia ich rynków zbytu oraz zwiększenia dochodów i rozwoju ich producentów. Mamy nadzieję, iż w dłuższym okresie nagrodzone produkty staną się również wizytówką naszego regionu i będzie je można wykorzystać do jego dalszej promocji.

   Podczas spotkania w dniu 11 lutego 2008 r. Kapituła Marki Lokalnej "Bory Tucholskie" zatwierdziła regulamin konkursu. Ustalono również termin składania wniosków na przyznanie tytułu:

15 luty - 13 marca 2008 r.

Kolejne spotkanie Kapituły odbędzie się 15 marca 2008 r., już po zakończeniu naboru wniosków w konkursie. Kapituła planuje przeprowadzić wtedy debatę nad złożonymi wnioskami.

   Laureaci konkursu otrzymają prawo do używania dla wyróżnionego wyrobu nazwy i logo „Marka Lokalna Bory Tucholskie”. Otrzymają również materiały promocyjne finansowane przez LGD Bory Tucholskie, w ramach Pilotażowego Programu LEADER+ ze środków Skarbu Państwa i Unii Europejskiej. Będą to między innymi breloczki i nalepki, a sam konkurs zostanie rozreklamowany wśród konsumentów poprzez plakaty i ulotki.

   Zapraszamy Państwa do składania wniosków. Wnioski należy składać na specjanym formularzu dostępnym tutaj: w wersji PDF lub WORD.

   Na szczegółowe pytania odpowie Państwu Magdalena Czupryniak nr tel.: 52 33 63 541.

   UWAGA! Produkty spożywcze zgłaszane w konkursie należy dostarczyć do biura LGD "Bory Tucholskie" najwcześniej na 1 dzień przed posiedzeniem Kapituły.

   Konkurs odbędzie się w ramach realizacji Pilotażowego Pragramu LEADER+. Konkurs jest finansowany, ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa.

        

Logo Marka Lokalna Bory Tucholskie.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-02-15
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.