Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

II seminarium Przyszłość wsi – jak wykorzystać jej potencjał?

   Seminarium odbędzie się 29 lutego 2008, godz. 10.00, na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, Audytorium Novum, ul. Kaliskiego 7, Bydgoszcz – Fordon. Wstęp wolny.

   Seminarium „Przyszłość wsi – jak wykorzystać jej potencjał?” to druga edycja tego przedsięwzięcia przygotowywana przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Pierwsze seminarium odbyło się w styczniu 2007 i spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony przedstawicieli gmin wiejskich, które przybyły na to spotkanie.

   Seminarium objęte zostało patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP. Seminarium ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych problematyką rozwoju obszarów wiejskich, promocją kultury wiejskiej i agroturystyki. Zapraszamy szczególnie przedstawicieli gmin wiejskich i liderów lokalnych społeczności do udziału w tym przedsięwzięciu.

   Celem przygotowywanego seminarium jest poszukiwanie koncepcji dla rozwoju lokalnych społeczności z terenów gmin wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wskazanie mieszkańcom i władzom samorządowym możliwości rozwoju ich miejscowości wykorzystując do tego potencjał poszczególnych wsi. Przyszłość wsi w dużej mierze zależy od nowatorskich pomysłów, których realizacja sprawi, że wieś może stać się atrakcyjnym miejscem, w którym można żyć i rozwijać się. To przesłanie przyświecało zadaniu, jakie zostało postawione studentom IV-go roku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP.
   Studenci UTP podczas zajęć opracowali pomysły na rozwój i promocję miejscowości w których mieszkają. Przygotowane przez studentów propozycje produktów markowych i koncepcje rozwoju wsi, czasami bardzo śmiałe i nowatorskie, mogą stać się inspiracją dla organizacji pozarządowych, liderów lokalnych społeczności oraz władz samorządowych do podjęcia konkretnych działań promocyjnych. Wykonane analizy i przedstawione przez studentów koncepcje bazują na potencjale ludzkim, gospodarczym i kulturowym poszczególnych wsi z województwa kujawsko-pomorskiego i są na tyle interesujące, że warto po raz kolejny podzielić się nimi i przedstawić je podczas seminarium.

   W programie seminarium znajdują się wybrane koncepcje rozwoju i promocji wsi opracowane przez studentów oraz referaty pracowników naukowych prezentujące główne problemy rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawione zostaną problemy rozwoju agroturystyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby rozwoju oferty turystycznej skierowanej do osób starszych i niepełnosprawnych, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w promocji wsi oraz aspekty hodowli rodzimych ras zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych. Z uwagi na ograniczenia czasowe, podczas seminarium zaprezentowane będą koncepcje rozwoju jedynie pięciu miejscowości, ale w kuluarach audytorium będzie można zapoznać się z pozostałymi prezentacjami.

   Ważnym celem seminarium jest przekonanie mieszkańców do realizacji wspólnych przedsięwzięć, które mogą przyczynić się do integracji lokalnej społeczności oraz zapewnić rozwój indywidualny oraz całych społeczności. Mamy nadzieję, że przedstawione pomysły zyskają aprobatę mieszkańców i zostaną wdrożone w życie.

   Program seminarium znajduje się™ tutaj.
   Karta zgł‚oszenia na seminarium.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-02-12
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.