Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Lutosław, Roman, Teofil

Czas na pierwsze konkursy! Na początek przedsiębiorcy. AKTUALIZACJA - DODANO EDYTOWALNE FORMULARZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, BIZNESPLANÓW I OŚWIADCZENIA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.

     Pierwsze konkursy o dofinansowanie projektów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego będą przez nas ogłoszone w IV kwartale 2016 r. Będą to: "Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw" oraz "Wspieranie istniejących przedsiębiorstw na obszarze LSR". Konkursy te wsparte będą środkami z PROW.

   Poniżej przedstawiamy pełną dokumentację konkursową, dotycząca ww. konkursów, które będą realizowane w ramach "Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumentacja konkursowa:

Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw - Dycht nowe interesy:
 1. NOWOŚĆ: Wniosek o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku;
 3. NOWOŚĆ: Biznesplan;
 4. Wniosek o płatność.
 5. Kryteria wyboru operacji.

Wspieranie istniejących przedsiębiorstw na obszarze LSR - Wspomóżka obstojałych interesów:

 1. NOWOŚĆ: Wniosek o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku;
 3. NOWOŚĆ: Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;
 4. Zasady wypełniania oświadczenia;
 5. NOWOŚĆ: Biznesplan;
 6. Wniosek o płatność.
 7. Kryteria wyboru operacji.
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2016-10-17
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.