Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Lutosław, Roman, Teofil

Zaproszenie do składania ofert – dostarczenie nagród do konkursu kulinarnego.

   Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" (pl. Zamkowy 1, 89- 500 Tuchola), zwana dalej „Zmawiającym” zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę nagród na konkurs „Kulinarne Dziedzictwo Borów Tucholskich".

   SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA.

   Pozostałe informacje:
  • Termin realizacji zamówienia: 18.03.2015 r.
  • Miejsce dostarczenia: biuro LGD "Bory Tucholskie" - ul. Murowa 8, 89- 500 Tuchola.
  • Dostawa zamówienia do siedziby Zamawiającego transportem dostawcy lub przesyłką kurierską na koszt dostawcy.
  • Płatność przelewem po realizacji zamówienia i wystawieniu faktury, bądź rachunku.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  • Kryteria wyboru ofert: cena 100%  (w ofercie należy podać ceny cząstkowe za poszczególne nagrody, jednakże pod uwagę będzie brana tylko cena łączna).
   Oferty cenowe (na załączonym formularzu) na dostawę nagród na konkurs "Kulinarne Dziedzictwo Borów Tucholskich" należy składać do dnia 10.03.2015 r. na adres e - mail: lsr@borytucholskie.pl lub do biura LGD (Tuchola, ul. Murowa 8). O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura LGD. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD pod nr tel. 52 3361213.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2015-03-06
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.