Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM W BORY DOLNOŚLĄSKIE.

   Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny nt. "Rola produktu turystycznego w rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji lokalnych liderów na terenie objętym lokalną strategią rozwoju".

   Termin wyjazdu: 9-12 października 2014 roku.

   Wyjazd studyjny skierowany jest w pierwszej kolejności do członków LGD. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość udziału osób aktywnie działających w sferze turystycznej na obszarze LSR, a nie będących członkami LGD. W obu przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

   UDZIAŁ W WYJEŹDZIE STUDYJNYM JEST BEZPŁATNY!

   Zgłoszenia do udziału w wizycie studyjnej należy dokonać na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej oraz w biurze LGD. Zgłoszenia należy składać osobiście do biura LGD (ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola w godzinach 7:30-15:30) lub pocztą elektroniczną na adres: lgd@borytucholskie.pl do dnia 02 października 2014 roku. Formularz należy wypełnić kompletnie i poprawnie, liczba miejsc ograniczona.

   W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba miejsc, o zakwalifikowaniu na wyjazd w pierwszej kolejności decyduje członkostwo w LGD "Bory Tucholskie". Pozostałe wolne miejsca przydzielone zostaną osobom nie będącym członkami LGD. W obu przypadkach miejsca będą przydzielane wg. kolejności zgłoszeń. Równocześnie zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników, z której zgłoszenia zostaną uwzględnione w przypadku zwolnienia miejsc.

   Organizacja wyjazdu studyjnego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-09-29
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.