Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Zaproszenie do składania ofert cenowy na doradztwo ekspertów w zakresie "Małych projektów".

   Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" zaprasza do składania ofert cenowy na doradztwo ekspertów w zakresie "Małych projektów":
  • Niezbędne kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz doświadczenie i kwalifikacje adekwatne do zakresu merytorycznego operacji; doświadczenie min. 3 lata;
  • Doradztwo odbywać się będzie w biurze LGD w Tucholi, przy ul. Murowej 8, w godzinach od 7:30 do 15:30;
  • Liczba godzin doradztwa: 40;
  • Termin doradztwa od 13.01.2014r. do 28.01.2014r. (ustalenie dni z Zamawiającym);
  • Doradztwo rozliczane będzie na podstawie kart doradztwa;
  • Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD pod nr tel. 52 33 61213;
  • Kryteria wyboru ofert: doświadczenie - 70% ; cena - 30%.
   Oferty cenowe na doradztwo ekspertów w zakresie "Małych projektów" należy składać do dnia 03.01.2014r. do godziny: 13:00 na adres e - mail: lsr@borytucholskie.pl.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2013-12-20
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.