Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Przypominamy o szkoleniu.

   Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu pn. "Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej-budowanie klastra turystycznego w Borach Tucholskich", które odbędzie się w 29 maja (pierwszy dzień szkolenia) i 18 czerwca (drugi dzień szkolenia) w Fojutowie. 

   Co to jest klaster? Klaster funkcjonuje w oparciu o zasady partnerstwa i współpracy, której jednym z najważniejszych efektów będzie zintegrowanie oferty turystycznej. W warsztatach udział wezmą przedstawiciele trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Mile widziane będą osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne. Zajęcia poprowadzi Krzysztof Margol - współzałożyciel i prezes zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida", twórca Garncarskiej Wioski w Kamionce.

   W celu rejestracji należy wydrukować formularz zgłoszeniowy znajdujący się TUTAJ, wypełnić go, własnoręcznie podpisać i przesłać do dnia 6 maja 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK,
ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń.

   Całe szkolenie jest darmowe, zapewniamy trenera, salę, materiały szkoleniowe oraz posiłki.

   Zapraszamy!
   Zespół Ośrodka TŁOK

--
Projekt "Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej" jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z Torunia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Zobacz więcej na:

http://tlok.pl
http://ekonomicznezakupy.pl
http://ekonomiaspoleczna.pl
http://aktywnawies.pl

Należymy do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok"
Pl.Św. Katarzyny 9,
87-100 Toruń
tel. (056) 655 50 22
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2013-04-23
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.