Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Informacja o wynikach Walnego Zebrania LGD.

   8 kwietnia 2013 r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Bysławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Lokalnej Grupy Działania ,,Bory Tucholskie”. W zebraniu wzięło udział 27 członków zwyczajnych oraz 20 członków wspierających i gości, w tym m.in. Radny Sejmiku Województwa Tadeusz Zaborowski oraz gospodarz terenu, Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki.
   Zebranie prowadziła Barbara Piasecka, Sekretarz LGD Bory Tucholskie. Teresa Cherek – Kanabaj, Wiceprezes LGD omówiła raport z badania ewaluacyjnego realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju "Borowiacka grapa". O działaniach LGD w 2012 r. opowiedziała Prezes Magdalena Kurpinowicz, natomiast sprawozdanie finansowe przedstawiła Beata Wiśnioch, pełniąca funkcję Skarbnika. Uwzględniając pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, Delegaci jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.

    Podczas Walnego Zebrania Delegatów wykluczono z partnerstwa 8 członków: 2 w związku z pisemną rezygnacją, a 6 na wniosek Komisji Rewizyjnej z powodu nie płacenia składek członkowskich. Odwołano także jednego członka Rady Decyzyjnej, co spowodowane było cofnięciem mu pełnomocnictwa przez Członka LGD, którego reprezentował.

    Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów do LGD przyjęto 7 nowych członków zwyczajnych oraz 13 wspierających. Lista nowych członków zwyczajnych:
 1. Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego "CISOWY FYRTEL" - reprezentowana przez pana Bartosza Puchowskiego;
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Mędromierzu - reprezentowana przez panią Barbarę Kasica - Kołomyjską;
 3. Fundacja Społeczna "PRO BONO" przy Kościele Rzymsko - Katolickim p.w. Opatrzności Bożej w Tucholi - reprezentowana przez panią Danielę Majnert;
 4. Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej - reprezentowana przez księdza Wiesława Herolda;
 5. Stowarzyszenie PRO SCHOLAE - reprezentowane przez panią Anielę Czyżyk;
 6. Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi - reprezentowane przez panią Marię Ollick;
 7. Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi - reprezentowana przez panią Hannę Bronke.
Lista nowych członków wspierających: 
 1. Pani Marzena Fyszka z Żura, gmina Osie;
 2. Pani Monika Galińska z Grochowa, gmina Kęsowo;
 3. Pani Ewa Mieruszewska z Wielkich Budzisk, gmina Cekcyn;
 4. Pani Beata Borowicz z Tucholi;
 5. Pani Agnieszka Szmelter z Kiełpina, gmina Tuchola;
 6. Pan Michał Bucholz z Cekcyna;
 7. Pan Damian Skałecki z Minikowa, gmina Lubiewo;
 8. Pan Rafał Mazurek z Inowrocławia;
 9. Pan Michał Jodkowski z Wituni, gmina Więcbork;
 10. Pan Piotr Jarosz z Łosin, gmina Cekcyn;
 11. Firma MALMI Michał Malak z Wituni, gmina Więcbork - reprezentowana przez pana Michała Malak;
 12. Firma Polskie Wydawnictwa Reklamowe z Torunia - reprezentowana przez pana Marcina Karasińskiego;
 13. Firma KAMAR Bożena Marks z Tucholi - reprezentowana przez panią Katarzynę Marks.
    Nowych członków serdecznie witamy w Lokalnej Grupy Działania "Bory Tucholskie" i zapraszamy do współpracy!

   Spotkanie było także okazją do dyskusji na temat przyszłego okresu programowania i roli lokalnych grup działania.

   Delegatom LGD oraz gościom bardzo dziękujemy za udział w zebraniu. Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Bysławiu, które przygotowały słodki poczęstunek, również serdeczne podziękowania!
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2013-04-17
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.